Vooraankondiging Open huizen NetwerkZON2020

donderdag 26 oktober 2017

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

De Open huizen NetwerkZON2020 worden georganiseerd door partners van NetwerkZON2020 Zorg en Welzijn met een interdisciplinair (leer)netwerk in ontwikkeling, waarbij verschillende organisaties en disciplines samenwerken voor een doelgroep Healthy Ageing. De partners willen dit netwerk delen en ontwikkelen tot een meer volledig interdisciplinair (leer)netwerk. Hierbij wordt altijd afgestemd en samengewerkt met de samenwerkende onderwijsinstellingen mbo en hbo van NetwerkZON.

Doel
Het doel van het open huis is het opstarten en het ontwikkelen van interdisciplinaire leernetwerken binnen het project NetwerkZON2020: The H(ealth)factor. Het Open huis geeft inzicht in het interdisciplinair leernetwerk van verschillende instellingen. Aanwezigen worden uitgenodigd inspiratie op te doen en te reflecteren op het interdisciplinair leernetwerk van de eigen organisatie: wat hebben we al in huis en wat kunnen we van elkaar leren?

Doelgroep
Hoofd opleidingen, afdelings-/teammanagers, beleidsmedewerkers, werk- en praktijkbegeleiders, burgers/cliënten, docenten, studenten, vrijwilligers, rolmodellen.

Programma

Vanaf 15:00 uur

Inloop

15:30 – 15:45 uur

Opening
·         Welkom door gastheer/gastvrouw
·         Welkom door projectmanager

15:45 – 16:30 uur

Presentatie interdisciplinair leernetwerk betreffende instelling
·         In hoeverre zijn wij al een interdisciplinair leernetwerk, wat hebben wij al?
·         Wat zijn onze ambities?

16:30 – 17:15 uur

Met elkaar in gesprek
·         Hoe kunnen wij het interdisciplinair leernetwerk aanvullen, versterken?
.         Wat kunnen wij van dit interdisciplinair leernetwerk leren?

17:15 – 18:00 uur

Netwerkborrel

Data en locaties

Datum

Organisatie

Thema

Locatie

Woensdag 22 november

Oosterlengte

Van thuis naar t(e)huis, over het centraal stellen van de bewoner en het leerproces van studenten

Winschoten, exacte locatie volgt

Woensdag 29 november

GGZ Drenthe

Doorstromen in een interdisciplinaire context

GGZ Drenthe
Dennenweg 9
9404 LA Assen

Meer informatie over de Open huizen volgt.

Aanmelding
Aanmelden voor de Open huizen kan vanaf 11 oktober via het aanmeldformulier.
Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met Katinka Reijnders (k.reijnders@netwerkzon.nl).