Werksessie brengt wetenschap en beleid dichterbij elkaar

woensdag 7 februari 2018

  • HANNN

De wetenschap laat zien dat gezondheidsuitkomsten van de Noord-Nederlanders over het algemeen lager liggen dan in de rest van het land, maar het blijft lastig om deze met behulp van beleid te verbeteren. Met de werksessie op 29 januari 2018 bracht de Aletta Jacobs School of Public Health, het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en Expertisecentrum Healthwise wetenschappers en beleidsmakers dichterbij elkaar.

Pitches: visies op gezondheid
 
Dr. Jochen Mierau deelde tijdens de opening de vragen die deze sessie centraal staan: Wat is gezondheid? Hoe meet je dat eigenlijk? Wat zijn regionale gezondheidsverschillen? En kunnen we die middels een Blue Zone aanpak verkleinen? Vijf wetenschappers en beleidsmakers beantwoordden deze vragen in hun pitches, met prof. dr. Erik Buskens als moderator.

Prof. mr. dr. Brigit Toebes beet het spits af. Zij beschreef hoe de definitie van gezondheid door de jaren heen langzaam is veranderd, waarbij het eerst als een staat van zijn werd gezien en later als gedrag.
Jos Rietveld, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Groningen, ging in op hoe we gezondheid meten. Hij deelde verschillende cijfers over lokale verschillen in gezondheid, bijvoorbeeld op het gebied van overgewicht, chronische ziekten en psychische gezondheid. 
Prof. dr. Gerjan Navis pleitte in haar pitch voor preventie op maat. De sociaaleconomische verschillen zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen en er is veel wetenschappelijke kennis, maar deze komt niet uit bij de groepen die dit het hardst nodig hebben. Willen we dat preventie effectief is, dan moeten we volgens Navis rekening houden met culturele verschillen en individuele smaken. Prof. dr. ir. Koert van Ittersum ging in op de rol van de omgeving. Hij lichtte toe hoe de omgeving mensen niet altijd in staat stelt om gezond te leven.
Wethouder Mattias Gijsbertsen sloot de pitchronde af. Hij belichtte gezondheid vanuit een beleidsperspectief en deelde de dilemma’s die daarbij komen kijken. 

Canvassessie: preventie meten 
Josine van 't Klooster, hoofd Healthy Ageing Team UMCG, leidde de canvassessie in en noemde daarbij het dilemma rondom evidence based preventiebeleid; hoe meet je preventie? Het publiek werd in zes groepen opgesplitst en stortte zich op de uitdaging om voor iedere G van de G6 van de Gemeente Groningen kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) te formuleren. Dit bleek niet altijd even makkelijk te zijn, zo werd duidelijk tijdens de terugkoppeling.

Daan Bultje, directeur HANNN, sloot de bijeenkomst af. Hij was erg blij met de positieve energie die er tijdens de bijeenkomst hing en genoot van de discussies die er werden gevoerd. De organisaties achter de werksessie nemen alle input mee in het verder formuleren van KPI’s, wat hopelijk wetenschap en beleid weer een stap dichterbij elkaar gaat brengen.

Lees het volledige artikel hier

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network