Wijkbewoners nemen het voortouw: Emmerhout

vrijdag 29 januari 2016

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

‘Het is een mooie beweging. Ik wil daar deel van uitmaken.’ Wijkbewoners uit Emmerhout hebben een duidelijk doel voor ogen: een wijk waarin bewoners met veel plezier wonen en gezonder en vitaler ouder worden. Ze zijn daarin goed onderweg. Afgelopen woensdag werden onder aanwezigheid van experts op het gebied van healthy ageing en vitaliteit, prof. dr.Joris Slaets en onderzoeker Laura Dorland van Espria Academy, vervolgstappen gezet.

‘Uniek in Emmerhout is het feit dat wijkbewoners, de wijkvereniging, vrijwilligersorganisaties, gemeente Emmen en zorgprofessionals de handen ineen hebben geslagen en intensief samenwerken om met elkaar de kwaliteit van leven in de wijk te bevorderen’, vertelt Laura Dorland. ‘Aspecten die daarin een grote rol spelen, zijn het bevorderen van natuurlijk bewegen, aandacht voor eten en drinken, doel en ontspanning en erbij horen. In Emmerhout nemen wijkbewoners daarin zelf het initiatief. Waar nodig betrekken ze professionals en samenwerkingspartners.’

Wijkbewoners bepalen met elkaar nieuwe stappen richting Blue zone

Wijkbewoners bepalen met elkaar nieuwe stappen richting meer gezonde jaren. 

Het zit in kleine dingen
'De drive is er in Emmerhout’, geeft Slaets aan. ‘Als je je eenmaal bewust bent van de factoren die van invloed zijn op welbevinden en kwaliteit van leven, kun je gericht doelen stellen en daaraan werken. Het zit in kleine dingen die je zelf kunt doen. Individueel én met elkaar.’

Tijdens de bijeenkomst werd daar invulling aan gegeven. Naast de dingen die wijkbewoners al eerder hadden opgericht; de wandelclub, de dansgroep, het restaurant in het buurthuis, zijn nu opnieuw bewoners opgestaan om met elkaar een jeu de boule groep en een leesclub te realiseren en een evenement voor mensen met een verstandelijke beperking te organiseren, waar iedereen welkom is. ‘De kracht zit in het samen doen. Elkaar betrekken en anderen uitnodigen om ook mee te doen’, aldus Slaets.‘Samen bepalen waar behoefte aan is, wat je gaat doen, hoe en wie het voortouw daarin nemen. Dat is een basis voor succes. Ieder stapje, hoe klein ook, is een stap richting de Blue zone. Ik geloof dat de Emmerhouters dit gaan waarmaken. Er is draagvlak voor en de wijkvereniging, het bewonersbedrijf en het netwerk van samenwerkende partijen eromheen ondersteunt hen hierin.’

Vlnr.Jan Bos, wethouder Zorg, Welzijn en Volksgezondheid gemeente Emmen, René van Kruchten, rayonmanager Icare, Laura Dorland, onderzoeker Espria Academy, Wytse  Bouwma  secretaris Wijkbelangen Emmerhout, Joke Bakker voorzitter Wijkbelangen Emmerhout,  prof.dr. Joris Slaets Espria Academy en Tineke Wubbels, buurtwerker Sedna ondersteunen de wijkbewoners op weg naar een Blue zone

Op de agenda
De ontwikkelingen in Emmerhout sluiten aan bij waar het HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands) voor gaat. Dit netwerk van zorg- en kennisinstellingen, bedrijven en overheden zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en concepten gericht op gezonder en vitaler ouder worden.