Zorgorganisaties Drenthe werken samen in spoedzorg

woensdag 11 april 2018

  • HANNN

Drentse zorginstellingen hebben afspraken gemaakt over het organiseren van spoed- en herstelzorg. Verwijzers, zoals huisartsen en medisch specialisten, kunnen vanaf 1 april via een centraal telefoonnummer een opname in het eerstelijns verblijf (ELV) regelen. Een online capaciteitssysteem biedt 24 uur per dag inzicht in de beschikbaarheid van bedden bij de verschillende vvt-aanbieders in de provincie.

Bij de samenwerking zijn Treant Zorggroep, Tangenborgh, Zorggroep Meander, Zorgzaak, Icare, Interzorg, Derkshoes, Dignis, Zorggroep Drenthe, Wilhelmina Ziekenhuis, Accolade zorg, Herstel Hotel, NNCZ, Westerkim, ZZWD, Isala-Meppel, Zorggroep Noorderboog, Zorggroep Oude Nieuwe Land, Proscoop, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en Huisartsenzorg Drenthe (HZD) betrokken.

ELV is bedoeld voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet in hun eigen woning kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis vereist is. Die extra zorg kan geleverd worden op een eerstelijnsbed in een zorgcentrum. Door dit goed en snel te regelen wordt voorkomen dat patiënten onnodig lang op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis moeten verblijven of in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

Door de samenwerking verwachten de Drentse huisartsen en ziekenhuizen de spoedopname voor kortdurende opvang beter te kunnen structureren. Jaap te Velde, coördinator ouderenzorg HZD: "Het hoeft niet bij ELV-bedden te blijven. Het capaciteitssysteem leent zich ook uitstekend voor inzicht in vrije bedden voor mensen met dementie of denk aan geriatrische revalidatie. En dat allemaal vanaf één centrale plek."

Advies

Het initiatief in de provincie Drenthe sluit aan op een eind 2017 verschenen advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin pleit de zorgautoriteit voor meer samenwerking rondom de patiënt, waaronder in de acute zorg. Hoewel de toegang tot acute zorg op dit moment voldoende is, signaleert de NZa dat de druk op de spoedzorg toeneemt. Dat komt met name doordat thuiswonende ouderen vaker de spoedeisende hulp en huisartsenposten bezoeken.

"De samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute zorg moet en kan beter", aldus de zorgautoriteit. "Samenwerking rondom de patiënt en over de domeinen heen is noodzakelijk om de beste zorg te kunnen leveren. Dit vraagt om inzet op integrale zorg en maatwerk door middel van netwerken en samenwerkingsverbanden."

Bron: Skipr.nl

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network