Gezamenlijke visie op regionale ontwikkelingen; MedTech in Noord Nederland

 

Ambitie en huidige status

De coöperatie is voornemens om met behulp van subsidies de ervaren medtech ondernemers te helpen solide bedrijfsplannen te ontwikkelen en financiering aan te trekken. 
Een uitvoerig plan van aanpak is in de maak.

Waarom

Aanleiding
Naar aanleiding van signalen van ervaren Noord-Nederlandse medtech ondernemers zijn 17 stakeholder- interviews gehouden. Daaruit is gebleken dat er behoefte is aan concrete ondersteuning voor de realisatie van regionale ambities op basis van ideeën ervaren ondernemers.  

Hoe

Aanpak
Met een plan van aanpak wordt sponsoring gezocht voor de inventarisatie, selectie, uitwerking, onderbouwing en fundraising van projecten.  

Wat

Doelen
Gedurende 2016 zullen 5 voorbeeldprojecten worden ontwikkeld. 
Meer algemene doelen: Inzicht krijgen in elkaars ambities, afstemming, meer eenheid, het definiëren van rollen richting kennisinstellingen en overheden.

Betrokken leden in dit project

More information about this project

Ronald Hesse, Business developer,
E: Ronald@HealthyAgeingCampus.nl 
T: (050) 361 0336