Move2Innovate: Verantwoord bewegen mogelijk maken en bevorderen

Proeftuin Move2Innovate

De markt, voor producten die (verantwoord en gezond) bewegen mogelijk maken en/ of bevorderen, is omvangrijk en groeit sterk. Het gaat om bijvoorbeeld orthopedische instrumenten (zolen), 3D-geprinte ledematen, Virtual Reality games ter bevordering van revalidatie en (sport)voeding. Denk aan protheses en ondersteunende materialen (schoeisel, etc.). Wat deze producten kenmerkt, is doorgaans een lange time-to-market, onder andere door vereiste validatietrajecten. Verder zien we dat claims over gezondheidswinst dikwijls ontbreken en/of onvoldoende (medisch wetenschappelijk) onderbouwd zijn. Move2Innovate wordt een proeftuin waarin bedrijven hun nieuwe producten op het snijvlak van gezondheid en bewegen sneller kunnen testen en valideren zodat het innovatie traject sneller kan worden doorlopen en de lancering van het nieuwe product (met medisch gevalideerde data) wordt versnelt of versterkt.

Wat is een EFRO Proeftuin?

Een proeftuin biedt faciliteiten waarmee MKB middels bijv. proefopstellingen testen kan uitvoeren in een real-life omgeving of mogelijkheden biedt om diensten te testen. De SNN Call ‘OP EFRO Proeftuinen’ faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen.

Wat is onze rol als formele partner in deze projecten?

De LIFE Cooperative is partner in verschillende Proeftuin projecten. Daarbinnen, als onderdeel van werkpakketten (WP) draagt zij verantwoordelijkheden voor taken. Aansluitend bij haar faciliterende rol naar haar MKB leden, betreffen deze taken veelal het uitvoeren van marketing- en acquisitie- activiteiten. Met de uitvoering van die activiteiten worden kosten gemaakt, door leden en (ingehuurde) derden, in naam van de LIFE Coop.

Wat kan ik als bedrijf -en lid van de LIFE Cooperative- concreet met deze projecten?

De algemene verwachting is dat leden inspraak uitoefenen op de proeftuin-proposities om er vervolgens gebruik van te maken om producten/diensten te valideren en/of de proeftuin-infra te versterken.