Conferentie Appingedam

Op 4 juli 2018 vond in Appingedam de werkconferentie rondom een gezonder Appingedam plaats. De zestig deelnemers hebben tijdens deze conferentie verschillende 'speedbootjes' geformuleerd die allemaal op hun eigen manier helpen de tanker op een gezondere koers te krijgen. Ieder bootje heeft een eigen kapitein die het initiatief neemt voor een vervolgafspraak met de aanwezigen die hebben aangegeven mee te willen werken. Als u betrokken wil worden bij een van de initiatieven, dan kunt u dit aangeven via het formulier onderaan deze pagina.

De bootjes van een gezonder Appingedam

Hieronder een overzicht van de verschillende initiatieven (bootjes) tot nu toe:

-       Roeibootje "Stadstuin als ontwikkelingstuin" 
De stadstuin is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Inwoners van Appingedam kunnen een moestuinbak huren en zelf heerlijke groenten en kruiden kweken. Het plan is om het nu ook voor mensen mogelijk te maken om in hun eigen buurt een bak te huren.

-       Roeibootje/loodsbootje "Ambtenaren op de fiets"
De gemeente geeft graag het goede voorbeeld. Daarom gaat de gemeente bekijken hoe meer ritjes op de fiets kunnen worden afgelegd.

-       Speedboot "Rookvrije generatie en verantwoord alcoholgebruik"
In Appingedam en omgeving zijn er relatief veel mensen die roken en veel alcohol drinken. Maatschappelijke organisaties in dit gebied gaan kijken hoe ze de krachten kunnen bundelen om het deze mensen gemakkelijker te maken om te stoppen/minderen met roken en alcohol.

-       Speedboot "Kookles op de basisschool"
Een aantal organisaties heeft met elkaar afgesproken om te onderzoeken hoe er op basisscholen meer kooklessen gegeven kunnen worden.

-       Speedboot "Openbare toiletten"
Hoe maak je het voor iedereen gemakkelijk om er op uit te trekken? Goed herkenbare openbare toiletten kunnen hier een belangrijke voorwaarde voor zijn. Door afspraken te maken met o.a. ondernemers in de stad worden alle te gebruiken toiletten herkenbaar en toegankelijk gemaakt.

-       Speedboot "gezonde voeding in de winkel"
Een lokale supermarkt gaat het klanten gemakkelijker maken om gezonde producten te vinden in de winkel.

-  Speedboot "Ontwikkeling DVC burger (gezonde snack/gezonde sportkantine)"
In samenwerking met voetbalclub DVC wordt een snack ontwikkeld, waarmee een bijdrage wordt  geleverd aan een gezonder eetpatroon.

-       Speedboot "Gezonde campus"
In de ontwikkeling van de nieuwe Campus wordt aandacht geschonken aan een gezonder voedselaanbod. Belangrijk uitgangspunt daarbij is: hoe voorkomen we dat de studenten en leerlingen straks van de Campus aflopen om elders ander voedsel te kopen? Kan daarin samen worden opgetrokken met omliggende ondernemers?

-       Speedboot: "Ieder kind een club"
Is het mogelijk om een fonds op te richten dat kinderen financieel faciliteert om lid te worden van een sportvereniging? Idee is dat verenigingen in de lead gezet worden om kinderen als lid te werven, om daarna de kosten van de lidmaatschappen te kunnen declareren bij het fonds

-       Duikboot "Bewegen in de openbare ruimte"
Op welke manieren kan de openbare ruimte zo worden ingericht dat het beweging stimuleert? Er wordt gekeken naar zowel tijdelijke stimulering, via bijvoorbeeld evenementen of via permanente ingrepen.

-       Speedboot "Huiskamer voor eten"
Een ontmoetingsactiviteit waarbij senioren verschillende maaltijden op verschillende locatie voor elkaar bereiden.

-       Speedboot "Gezondheidsmarkt"
In samenwerking met lokale ondernemers en de gemeente wordt gekeken naar het organiseren van een gezondheidsmarkt. Streefdatum is juli 2019.
 

Geef via onderstaand formulier aan in welk bootje u wil stappen om een bijdrage te leveren aan een gezonder Appingedam.
 

Aanmelden voor een gezond 'bootje' in Appingedam