Dagblad van het Horen - Een Luisterend Oog

woensdag 25 september 2019

  • Zorg Innovatie Forum

‘Dagblad van het Horen’ verschijnt op 25 september als bijlage van de Groninger Gezinsbode. Dagblad van het Horen schenkt aandacht aan doven en slechthorenden en hoe horende mensen meer rekening kunnen houden met dove en slechthorende mensen. In het kader van Werelddovendag (28 september) hebben het Zorg Innovatie Forum, Kentalis, De Noorderbrug en Gemeente Groningen gezamenlijk het initiatief genomen om deze krant uit te brengen. 

In ‘Dagblad van het Horen’ kan men lezen over Groningen als doofvriendelijke stad, de rijke dovenhistorie van Groningen en omgeving, verschillende organisaties die zich inzetten voor doven of slechthorenden en de Nederlandse Gebarentaal wordt toegelicht. Lezers krijgen onder andere een kijkje in het werk- en persoonlijk leven van dove ouderen, een jongere met tinnitus en iemand die plotsdoof is geworden.

In Nederland zijn ongeveer 1 op de 10 mensen doof en slechthorend, dat zijn 1,6 miljoen mensen. Er is steeds meer aandacht voor deze groep, maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo is er bij calamiteiten of crisissituaties weinig aandacht voor doven en slechthorenden. Neem bijvoorbeeld de aanslag in Utrecht in maart 2019. Bij de persconferentie werd geen gebruik gemaakt van een tolk Nederlandse Gebarentaal, waardoor doven en slechthorende slecht geïnformeerd waren.

Op 28 september wordt Werelddovendag gevierd wordt in Zwolle. Tijdens Werelddovendag worden de rechten en belangen van doven en slechthorenden benadrukt en bekendheid gegeven aan doofheid en gebarentaal. De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is, in tegenstelling tot in veel Europese landen, geen erkende taal. Een meerderheid voor de initiatiefwet van PvdA, ChristenUnie en D66 brengt deze erkenning gelukkig steeds dichterbij.

Nieuwsgierig geworden en wilt u Dagblad van het Horen lezen? Dat kan online via deze link of download de PDF van de krant via onderstaande link.

Download hier Dagblad van het Horen

 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum