Dubbel-lustrum Academie voor Verpleegkunde

woensdag 3 april 2019

  • Zorg Innovatie Forum

Op vrijdag 5 april 2019 viert de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen een dubbel-lustrum: de bacheloropleiding Verpleegkunde bestaat 40 jaar en de masteropleiding Advanced Nursing Practice bestaat 20 jaar. Dit wordt uiteraard feestelijk gevierd met een lustrumsymposium over de zorg waarbij Geluk, Beroepspraktijk en Leiderschap de rode draad vormen.

Bacheloropleiding Verpleegkunde
In het begin van de zeventiger jaren ontstond het plan voor een hogere beroepsopleiding voor verpleegkundigen (HBO-V) in Noord-Nederland. Bij de voorbereidingen werd samengewerkt met o.a. het Academisch Ziekenhuis Groningen (nu UMCG), het Groene Kruis en het Psychiatrisch Ziekenhuis ‘Licht en Kracht’ in Assen. Op 14 november 1978 was de opleiding een feit. Al gauw hadden zich 120 studenten aangemeld. Met ieder van hen werd een toelatingsgesprek gevoerd om te checken of de HBO-V wel een goede keus zou zijn.
De opleiding startte in een pionierssfeer aan de Ketwich Verschuurlaan in Groningen-Zuid. In de loop van de jaren heeft de opleiding zich ontwikkeld tot de grootste HBO-V van het land en heeft -nog steeds- uitstekende contacten met het werkveld. Inmiddels starten ieder jaar circa 400 eerstejaarsstudenten met de voltijdbacheloropleiding nadat zij net als vroeger na een selectieprocedure worden toegelaten. Bij de deeltijdopleiding starten elk jaar zo’n 250 studenten. In totaal studeren momenteel meer dan 2.000 studenten aan de bacheloropleiding Verpleegkunde. Afgelopen jaar studeerde ruim 77% procent van de studenten binnen de nominale studieduur af.
De opleiding is nu gehuisvest in het monumentale Wiebenga-gebouw aan de Petrus Driessenstraat in Groningen waar de studenten de beschikking hebben over moderne praktijkruimtes in een historische sfeer.

Masteropleiding Advanced Nursing Practice
De tweejarige masteropleiding Advanced Nursing Practice startte 20 jaar geleden met het opleiden van nurse practitioners (later verpleegkundig specialisten genoemd). Ook bij de ontwikkeling van deze opleiding was én is het werkveld nauw betrokken; zo worden de masterstudenten heel concreet in samenwerking met het werkveld opgeleid. Vanaf september 2001 breidde het aantal opleidingsplekken zich uit en is er steeds meer afstemming tussen deze masteropleidingen op het gebied van inhoud en toetsing.
Momenteel volgen 103 studenten de masteropleiding Advanced Nursing Practice aan de Hanzehogeschool Groningen. Ieder jaar studeert circa 90% van hen binnen de nominale studieduur af.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum