Geen daling aantal slachtoffers kindermishandeling

donderdag 7 februari 2019

  • Zorg Innovatie Forum

Het aantal kinderen dat te maken heeft met kindermishandeling is niet gedaald in 2017 ten opzichte van 2005 en 2010. Zo'n 90– tot 127 duizend kinderen waren naar schatting in 2017 slachtoffer van kindermishandeling, blijkt uit de derde Nationale prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen. Het meest voorkomend was emotionele verwaarlozing. 29 procent van de kinderen kreeg te maken met meerdere vormen van mishandeling. Een lage opleiding, werkloosheid, een niet-Nederlandse afkomst, opgroeien in een eenouder-, stief- of groot gezin en een jonge leeftijd van het kind waren risicofactoren voor kindermishandeling.

Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut: 'Dit onderzoek maakt pijnlijk duidelijk dat we er, ondanks alle inspanningen van beleidsmakers, professionals en vrijwilligers, niet in slagen kindermishandeling terug te dringen. We mogen die risicofactoren niet interpreteren als oorzaken van kindermishandeling, maar ze bieden wel aanknopingspunten voor preventief beleid. In ieder geval benadrukken ze de urgentie van een integrale, sociaaldomeinbrede aanpak.'

Opvallend is dat bij 60 procent van de gerapporteerde gezinnen de ouders gescheiden waren of bezig waren met een scheiding. Van de Maat: 'Scheiding en de daarmee samenhangende onmacht van ouders kan kinderen veel schade berokkenen. Het overheidsprogramma 'Scheiden zonder schade' en de lopende herziening van de richtlijn 'Scheiding en problemen van jeugdigen' moeten alle beroepsgroepen helpen om kinderen te beschermen tegen schadelijke gevolgen van een scheiding.'

Jeugd is een belangrijke peiler van het Zorg Innovatie Forum. In verschillende domeinen zetten wij ons in voor kwetsbare jeugd, waar ook deze kinderen onder vallen.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum