Inspiratiebijeenkomst Mantelzorg en Werkgeverschap

dinsdag 11 december 2018

  • Zorg Innovatie Forum

Afgelopen maandag, 10 december, vond de inspiratiebijeenkomst Mantelzorg en Werkgeverschap plaats. In deze bijeenkomst stond centraal hoe organisaties vanuit het  werkgeversperspectief bij kunnen dragen aan een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat. In samenwerking met Martijn Tillema van Werk & Mantelzorg is met de aanwezigen gesproken over een mantelzorgvriendelijke werkomgeving en waar je als werkgever, maar ook als werknemer om moet denken. Onder de aanwezigen waren onder andere HR managers en medewerkers van Alfa College, Gemeente Emmen, Actium en werknemers van Gemeente Smallingerland, Huis voor de Sport, Andekraft, Humanitas, Impuls, Kwadrantgroep, PlasBossinade Advocaten, Humanitas, Welzijn de Wolden en Zorg Innovatie Forum.

In de zorg zijn 1 op 3 werknemers mantelzorger, het gemiddelde in Nederland is 1 op 5. Het aantal mantelzorgers neemt toe door onder andere vergrijzing, ontgroening, meer arbeidsparticipatie van vrouwen, langer thuis wonen en de participatiesamenleving.
Maar 55% van de mantelzorgers bespreekt dit op de werkvloer. Vaak pas op het moment dat het niet meer gaat. Voor werkgevers is het heel belangrijk om op tijd in gesprek te gaan en de impact te beperken. Erkenning vanuit de werkgever is heel belangrijk. Problemen moet je samen oplossen. Het niet bespreken van de situatie kan bijvoorbeeld leiden tot meer verzuim, terwijl een mantelzorgvriendelijke werkomgeving minder ziekte, meer productiviteit en loyaliteit oplevert.

Werkgevers kunnen via Werk & Mantelzorg een mantelzorgerkenning verkrijgen. Hiervoor moeten ze vier stappen doorgaan waarin blijkt dat er voldoende aandacht en ruimte is voor de mantelzorger. Meer informatie kunt u op de site van Werk & Mantelzorg vinden.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum