Kick-off Week van de Jonge Mantelzorger

dinsdag 4 juni 2019

  • Zorg Innovatie Forum

Op maandag 3 juni is de Week van de Jonge Mantelzorger afgetrapt in Apeldoorn. Het thema van deze week is ‘24/7 zorgen’. Er wordt landelijk aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers door bewustwordingscampagnes, activiteiten op scholen en bijeenkomsten voor professionals.

De start van de Week van de Jonge Mantelzorger, een initiatief van MantelzorgNL en JMZ Pro was op VMBO-school Sprengeloo in Apeldoorn. Deze school is een ‘mantelzorgvriendelijke school’. Leerlingen die opgroeien met een ziek familie lid krijgen hier voldoende ondersteuning. Er zijn mogelijkheden om het lesrooster aan te passen en er is ruimte om gesprekken te voeren.

Tussen de zes en acht procent van de Nederlandse jongeren geeft dagelijks hulp aan een naaste. Tijens deze week wordt de zichtbaarheid en erkenning voor deze groep vergroot. De aanwezige Staatssecretaris Paul Blokhuis gaf aan dat er niet meer over de jonge mantelzorgers gepraat wordt bij het vormen van het beleid, maar dat er met hen gepraat wordt. Ook in het onderwijs moet er meer oog voor jonge mantelzorgers komen. “We moeten de goede voorbeelden voor het voetlicht brengen”, aldus Blokhuis.

Meer weten over de Week van de Jonge Mantelzorger? Kijk dan op de website van JMZ Pro.

 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum