Mijn 90-jarige huisgenoot

donderdag 18 april 2019

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Jildou de Jong, schreef haar masterscriptie “Mijn 90-jarige huisgenoot” in het kader van de Master Sociologie Gezondheid, Welzijn & Zorg aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op kamers 
In verschillende verzorgingshuizen in Nederland wonen jongeren ‘op kamers’ tussen de ouderen. De jongeren zorgen voor leven in de brouwerij, ondernemen activiteiten met de ouderen en zijn een goede buur. In ruil voor het doen van vrijwilligerswerk huren de jongeren tegen een lage huurprijs een kamer in het verzorgingshuis. Het samenwonen van verschillende generaties speelt in op verschillende maatschappelijke thema’s, zoals: eenzaamheid, stijgende gezondheidszorgkosten, personeelstekort in de zorg, leegstand in verzorgingshuizen en woningtekort onder jongeren. Klinkt als een mooi initiatief. Maar is er daadwerkelijk contact tussen de ouderen en jongeren? En wat is het effect van intergenerationeel samenwonen voor zowel de ouderen als de jongeren? De onderzoeksresultaten lees je hier.

Resultaten
Op basis van de spreiding in de resultaten kunnen de verzorgingshuizen worden ingedeeld in twee groepen: 1) een groep waar ‘meer’ intergenerationeel contact is en 2) een groep waar ‘minder’ intergenerationeel contact is. Ook kan op basis van de resultaten geconcludeerd worden dat er een positieve relatie lijkt te bestaan tussen de mate van intergenerationeel contact en het algemeen subjectief welbevinden. In verzorgingshuizen waar ‘meer’ intergenerationeel contact is, score ouderen en jongere gunstiger op eenzaamheid, affectie en stimulatie, in vergelijking met verzorgingshuizen waar ‘minder’ intergenerationeel contact is. Tot slot komt in het huidige onderzoek naar voren dat de organisatie van het intergenerationeel samenwonen sterk verschilt per verzorgingshuis en een eenduidige aanpak ontbreekt.

Organisatie intergenerationeel wonen
Op basis van de bevindingen en observaties van de onderzoeker worden enkele organisationele factoren beschreven die bijdragen aan de positieve effecten van intergenerationeel wonen: 
(1) Ouderen en jongeren wonen naast elkaar in het verzorgingshuis
(2) Jongeren krijgen een financiële prikkel, bijvoorbeeld in de vorm van lage huur
(3) Een goede selectieprocedure voor de jongeren is van belang
(4) De ‘goede buurrelatie’ komt centraal te staan en deze relatie wordt niet geformaliseerd
(5) De inrichting van het verzorgingshuis is aantrekkelijk voor zowel de ouderen als jongeren 
(6) Er worden evaluatiegesprekken gevoerd met ouderen, jongeren en medewerkers, zodat samen tot nieuwe inzichten en verbeterpunten wordt gekomen