Project 'Kans voor de Veenkoloniën' over armoede, leefstijl en gezondheid

woensdag 11 mei 2016

  • Zorg Innovatie Forum

Gezondheid gaat over veel meer dan gezond zijn

Dertien Groningse en Drentse gemeenten doen mee aan het project ‘Kans voor de Veenkoloniën’, dat medio vorig jaar van start is gegaan. Doel is om de gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen. Het project begint bij gezondheid en eindigt in het brede sociaal domein. Want de invloed van participatie, armoede en schulden blijkt groot.

In het blad Sprank, opinieblad over participatie, werk en inkomen van april 2016 verscheen een artikel hierover (Tekst: Dorine van Kesteren)

Mensen met een hogere opleiding en een betere baan worden ouder. Zo simpel is het eigenlijk. De gezondheidsverschillen in Nederland nemen toe. Hoe goed de gezondheidszorg in ons land ook is, de levensverwachting van mensen in achterstands-gebieden is acht jaar lager en de ouderdomsklachten beginnen vijftien jaar eerder. Dit komt door een ingewikkelde mix van factoren: levensstijl, gebrek aan kennis, armoede, ongezondere werk- en leefomstandigheden en laaggeletterdheid. 
Baby’s die worden geboren in een achterstandsmilieu krijgen al vanaf de conceptie niet alle voedingsstoffen binnen die nodig zijn voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daardoor en door allerlei sociale, economische en culturele barrières die zij in hun leven tegenkomen, blijven zij relatief laag op de maatschappelijke ladder staan. Met het bijbehorende leef- en voedings-patroon, dat weer invloed heeft op de ontwikkeling van hun eigen kinderen. Een vicieuze cirkel en een nationaal probleem, dat pregnant zichtbaar is in de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe. Deze regio heeft te maken met langdurige armoedeproblematiek: de mensen zijn er relatief laag opgeleid en er wonen families waarvan inmiddels de derde generatie werkloos is. De inwoners zijn ook ongezonder: diabetes komt er meer voor, net als hart- en vaatziekten, de geboortesterfte ligt hoger en er zijn meer kinderen met overgewicht. PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert – zelf woonachtig in het gebied – bedacht eind 2014 een gerichte aanpak om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Haar idee was om alle betrokken partijen in de Veenkoloniën – (para)medische instellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten,  zorgverzekeraars, werkgevers, scholen, verenigingen, burgers – langdurig te laten samenwerken. “Een integrale aanpak is nodig, juist omdat gezondheidsproblemen vaak zo veel verschillende achter-gronden hebben.”

Lees het hele artikel hier verder.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum