Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vraag hulp voor de nieuwe werkagenda

woensdag 4 september 2019

  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Dit jaar stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een nieuwe werkagenda op voor de komende jaren. Welke thema’s op het snijvlak van zorg, volksgezondheid en samenleving verdienen aandacht? Daarbij vragen zij graag uw inbreng!

Meer informatie vindt u op de website www.raadrvs.nl/rankingthetopics. Meedenken kan door het invullen van een korte vragenlijst. U kunt daarin aangeven welke onderwerpen u belangrijk vindt. En wat zeker niet over het hoofd mag worden gezien in de adviezen aan de regering. Ook kunt u hier zien wat andere mensen belangrijk vinden.
De inbreng van u en anderen wordt verwerkt in de nieuwe werkagenda, die naar verwachting januari 2020 wordt vastgesteld.
Wij hopen dat u met de RV&S mee wilt denken! U kunt de link naar de website uiteraard ook delen in uw netwerk.