'Wat wil je later worden?' - publicatie SPONN

vrijdag 22 februari 2019

  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

In 2030 zijn er 800.000 meer ouderen dan nu. De stijgende zorgkosten en de behoefte van ouderen zelf om veel meer betrokken te zijn, vraagt om een andere manier van zorg en oplossingen op het gebied van wonen en welzijn. Hoe je tot die oplossingen en nieuwe ideeën komt? Door te luisteren naar en samen te werken met ouderen, en door met hen en professionals in gesprek te gaan. 

Namens Stichting Participatie Ouderen Noord Nederland (SPONN) geven het Zorg Innovatie Forum en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) invulling aan het netwerk Anders Oud 2030. Hierin wordt de verbinding gelegd met wat ouderen willen en wat dat van professionals in de omgeving vraagt. Dit heeft gezorgd voor een bredere beweging en een netwerk van actieve ouderen die zich voorbereiden op later. 

Begin dit jaar verscheen 'Wat wil je later worden?', een publicatie waarin ouderenparticipatie, thema's die ouderen bezighouden en wat er met het netwerk en de ouderen delegaties bereikt is, zijn weergegeven. 
Om deze publicatie te bekijken, kunt u op onderstaande link klikken.

Download SPONN boekje Wat wil je later worden.pdf