Succesvol Congres Zorg(en) om water

donderdag 14 november 2019

  • HANNN

‘Samen komen we verder’, is de boodschap van het congres ‘Zorg(en) om Water’ dat plaats vond in Fletcher Hotel-Restaurant ‘De Zeegser Duinen’.

Op dinsdag 12 november 2019 organiseerde het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland samen met het ‘Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten in Water’ een bijzondere dag. De aftrap van een langdurige samenwerking om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater in Noord-Nederland structureel te verminderen.

Zorgen om water?
We hebben in Noord- Nederland de luxe dat we elke dag kunnen genieten van fris, brandschoon drinkwater. Ondertussen zijn er steeds meer ongewenste stoffen, waaronder medicijnresten, die op een of andere wijze in het water terecht komen en daarmee de zuivering moeilijker en duurder maken. Om hier verandering in te brengen is het van belang om vanuit de hele keten samen te werken; van voorschrijving tot zuivering.

Het Congres
Op dinsdag 12 november trapte Jan Reinder Smeenge (eigenaar De Zeegster Hoeve) de bijeenkomst af.  Kees Folkertsma zoomde vervolgens in op de verontreinigingen en aantasting van natuur waar de Drentsche Aa mee te maken heeft gehad. Vandaag de dag, door langdurige samenwerking tussen verschillende partijen, is de situatie enorm verbeterd.

Vervolgens startte de geleide wandeling door het Drentsche Aa gebied. Er werd stilgestaan bij de gewassen en bebouwing van dit bijzondere gebied. Daarna stond voor de deelnemers een heerlijke lunch klaar.
Medicijnresten in water aanpakken is een grote opgave, ook als je deze gezamenlijk oppakt. Peter van der Maas, Lector duurzame watersystemen Van Hall Larenstein en Daan Bultje, Directeur van Healthy Ageing Network Northern Netherlands namen de deelnemers in het middagprogramma mee langs de data en feiten over de effecten van medicijnresten in water en over de gezondheidstoestand in Noord-Nederland. Verscheidene sprekers uit Noord-Nederland en daarbuiten vertelden over best practices op het gebied van preventie, zuivering en samenwerking in de keten. Aan het woord kwamen


Bezegeling
Om iets voor vijven was het tijd om de samenwerking van het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland officieel  te bezegelen met de ondertekening van het convenant. Dit convenant werd vervolgens aangeboden aan gedeputeerde Hans Kuipers van de Provincie Drenthe.
Om half 6 sloten we af en vieren we de officiële aftrap met een hapje en een drankje.

De ondertekenaars van het convenant
De ondertekenaars van het convenant

 Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten
Het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten bestaat uit de volgende partijen: Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD, GGD Fryslan, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslan, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, Medischoon, NOM, Van Hall Larenstein, WLN, Gemeente Groningen, Wetsus, Centre of Expertise Water Technology en Healthy Ageing Network Northern Netherlands.

De ondertekenaars van Convenant
GGD Fryslan, Waterschap Hunze en Aa's, WMD​, Groninger Apotheken Vereniging​, HANNN, Medischoon​, NOM​, Rijksuniversiteit Groningen​, van Hall Larenstein​, Water Alliance, Waterbedrijf Groningen​, Waterschap Drents Overijsselse Delta​, Waterschap Noorderzijlvest,​Wetsus, WLN​, Centre of Expertise Water Technology​, UMCG.

Meer foto's en de aftermovie
Alle foto's van het congres vind je hier
Download Aftermovie Congres Zorgen om Water.MP4

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Hanneke Lestestuiver van Healthy Ageing Network Northern Netherlands via: hanneke.lestestuiver@hannn.eu

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network