Week tegen de Kindermishandeling – 18 tot en met 24 november

maandag 18 november 2019

  • Zorg Innovatie Forum

De komende week staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen die geconfronteerd zijn met kindermishandeling centraal, tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem.

Het thema van dit jaar is: Leren van elkaar. Wat kunnen we leren van de verhalen van zogenaamde ervaringsdeskundigen en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Sinds 2013 vindt ieder jaar de Week tegen Kindermishandeling plaats. Op 20 november 2019, tijdens de Week tegen Kindermishandeling, is het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Omdat het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties dit jaar 30 jaar bestaat, worden op de website van de Week tegen Kindermishandeling, 30 persoonlijke verhalen rondom kindermishandeling geplaatst die een verschil hebben gemaakt voor professionals, ouders en kinderen. Ook kun je op de website een overzicht vinden van alle activiteiten, dit jaar maar liefst 84, die worden georganiseerd en je aanmelden voor deze activiteiten.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum