ZIF: In de War

Actieprogramma Lokale Initiatieven Mensen met Verward Gedrag

Het aantal meldingen van personen met verward gedrag neemt toe in Nederland. Ook de incidenten worden steeds ernstiger. Het aantal meldingen aan de politie-eenheid Noord-Nederland is in 2016 met 9% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, naar 10.335 keer. Verschillende betrokken partijen in de regio, waaronder politie, gemeenten, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties, erkennen de toegevoegde waarde en noodzaak van samenwerking om hiervoor een sluitende aanpak te creëren. Niet alleen vanaf het moment van een melding, maar juist ook in vroeg-signalering en preventie van overlast en incidenten, waarbij inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving centraal staat. 

Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) heeft in samenwerking met een aantal partners een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw getiteld 'In de War'. Het project is gericht op het ontwikkelen van een plan van aanpak voor alle negen bouwstenen zoals gedefinieerd in het programma van ZonMw, in de regio Noord-Nederland in de loop van 2017.

Het ZIF heeft op 24 maart 2017 in Emmen reeds een Masterclass 'In de War' georganiseerd in de aanloop naar dit project met ruim 100 deelnemers vanuit allerlei verschillende achtergronden. Wegens het grote succes van deze masterclass werd op 14 juni 2017 een tweede Masterclass gehouden in Groningen. Ook deze werd zeer goed bezocht en door de aanwezigen beoordeeld met een cijfer 8.1! Op 20 oktober 2017 is de derde masterclass georganiseerd in Leeuwarden, wederom bezocht door meer dan 80 enthousiaste deelnemers. 

Vanuit de opgedane ervaringen wordt een publicatie samengesteld.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: