Projecten

Hieronder is een overzicht te vinden van de projecten waar het Zorg Innovatie Forum op dit moment bij betrokken is. Dit doen we als penvoerder, initiator of in een verbindende rol. Het ZIF heeft expertise in projectontwikkeling, coördinatie en uitvoering.
blog.1.image

Kans voor de Veenkoloniën

Een achtjarig programma dat zich richt op het verbeteren van de gezondheidssituatie in de Veenkoloniën.

Verder lezen
blog.2.image

Platform Pouwer

Dé plek voor Ouderenparticipatie in Noord-Nederland.

Verder lezen
blog.3.image

E-health

Diverse initiatieven rond digitale zorg en zorgtechnologie.

Verder lezen
blog.4.image

Baanbrekend Perspectief

De krachten van oudere werknemers benutten door te achterhalen hoe zij maatschappelijk betrokken kunnen blijven, ook na hun pensioen.

Verder lezen
Icon