ZIF: Jeugd en Preventie

Aandacht voor jeugd

Gezond ouder worden start al bij -9 maanden. Om die reden heeft het Zorg Innovatie Forum de afgelopen jaren haar activiteiten op het gebied van jeugd geïntensiveerd. Daarnaast vragen de veranderingen in de zorg om een nieuwe kijk, een andere werkwijze en nieuwe netwerken. Vanuit het jeugdnetwerk wat verbonden is aan het ZIF, ontstaan initiatieven die een bijdrage leveren om met deze uitdagingen om te gaan. In 2017 en 2018 is er dan ook uitgebreide aandacht voor de transitie in de jeugdzorg, leefstijlinterventies, preventie in de zorg, Triple Aim en gezondheidsachterstanden. Ook binnen het programma Kans voor de Veenkoloniën, waar het ZIF coördinator van is, wordt hier aandacht aan besteed. Zie: www.kvdvk.nl voor meer informatie.

 

JMZ Pro

Tevens is er vanuit het Zorg Innovatie Forum in 2018 een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstarten van de organisatie JMZ Pro: een organisatie voor professionals die met jonge mantelzorgers werken. Er zijn ruim 60 organisaties landelijk bij aangesloten. René van der Most is vanuit het ZIF nauw betrokken bij de activiteiten van JMZ Pro en is ook ambassadeur van de organisatie. Voor meer informatie, zie: www.jmzpro.nl.