Medewerkers

Het Zorg Innovatie Forum bestaat uit een zestal hardwerkende en gedreven medewerkers. Met onze verschillende achtergronden, variërend van onderwijs, zorg, bedrijfskunde tot communicatie zorgen we voor een mooi palet aan verschillende invalshoeken. Hieronder stellen we ons graag aan u voor.

Karin Kalverboer - directeur

‘Samen kun je betekenisvol voor elkaar zijn en mensen willen daar graag hun steentje aan bijdragen.’

Karin Kalverboer is directeur van het Zorg Innovatie Forum sinds de oprichting in 2007. Karin heeft de Pedagogische Academie, de studie Bedrijfskunde en de Master Human Development in Organisations afgerond en is werkzaam geweest bij onder andere Europees Sociaal Fonds, Humanitas Haren en was voorzitter bij verscheidene stichtingen.

‘Vanaf de start ben ik betrokken bij het Zorg Innovatie Forum, een werkomgeving die me nog steeds uitdaagt om me voor de volle honderd procent in te zetten. De rode lijn in mijn werkende leven is dat ik me vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid altijd heb ingezet voor mensen die zich (tijdelijk) niet geheel zelfstandig kunnen redden en daarbij de hulp van anderen nodig hebben.’ Karin noemt het telkens weer een uitdaging en creatief proces om te zoeken naar wat mensen echt nodig hebben en wat hen helpt om weer nieuwe perspectieven te kunnen zien. Het ZIF-netwerk is heel divers en de participerende organisaties willen graag betekenisvol zijn. ‘We zijn voortdurend bezig om samen conventionele en onconventionele oplossingen te bedenken en die ook uit te voeren. Het inspireert en geeft energie om concreet invulling aan verandering te geven die aansluit bij wat mensen behoeven in een situaties waarin ze wat extra steun kunnen gebruiken.'

René van der Most - jeugd, preventie & public health

‘De wereld een beetje mooier maken en aandacht voor de mensen die het minder getroffen hebben.’

René is sinds 2013 werkzaam bij het ZIF als projectleider jeugd, preventie en Public Health. René studeerde Gezondheidswetenschappen en Health Management en werkte in leidinggevende functies bij de GGD Groningen en het Trimbos Instituut. Ervaring heeft hij op het gebied van preventie, zorg, psychische gezondheid, risicogedrag, opvoeding, jeugd, overheid, educatie en Public Health.

‘Ik heb twee uitgangspunten waarmee ik met passie innovaties in gang wil zetten. De wereld een beetje mooier maken en aandacht voor mensen die het minder hebben getroffen. Of het nu gaat over jongeren in de knel of de aandacht voor  mantelzorgers. Binnen het ZIF zijn jongeren, preventie en public health mijn aandachtsgebieden. Maar durf mij daarnaast ook bezig te houden met thema’s als sociale benadering van dementie en bekostiging in de zorg.’ Vanuit het ZIF is René ambassadeur voor JMZ Pro, een landelijk netwerk van organisaties die werken met jonge mantelzorgers.  Daarnaast werkt hij samen met zorg- welzijnsorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan innovaties in de jeugdsector en is hierbij ook de trekker van het ZIF Jeugdnetwerk. Daarnaast is René actief in het lesgeven aan zorgprofessionals op het gebied van Public Health. Hier legt hij de verbinding tussen praktijkvraagstukken en het onderwijs. ‘Mijn overtuiging is dat binnen de zorg dingen anders kunnen, waarbij kwaliteit, betaalbaarheid en tevredenheid belangrijke pijlers zijn.’
Contact: vandermost@zorginnovatieforum.nl

Vera Bekkers - strategie, innovatie & financiën

‘Waardevol om steeds weer te achterhalen wat mensen echt nodig hebben. Wat is de vraag áchter de vraag?’

Vera is sinds maart 2016 werkzaam bij het ZIF en houdt zich bezig met strategie, innovatie en financiën. Ook is ze betrokken bij het programma Kans voor de Veenkoloniën. Ze heeft twee masters behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen in International Business en Strategy & Innovation Management.

Vera houdt zich binnen het ZIF onder andere bezig met strategie, visie en financiën, maar ook subsidieverwerving en -verantwoording. Daarnaast monitort ze de projecten die binnen het programma Kans voor de Veenkoloniën worden uitgevoerd. Ze krijgt energie van mensen helpen met het uitwerken van eerste ideeën tot een concreet plan van aanpak en bijbehorende acties. ‘Elke dag bij het ZIF is afwisselend. We spelen snel in op veranderingen in context, op actuele vraagstukken en op thema’s in de samenleving die ertoe doen. Dingen écht anders aanpakken is niet makkelijk: het vraagt een combinatie van lef, visie en daadkracht. Samen met onze netwerkpartners zijn we goed toegerust om complexe vraagstukken op te pakken. Door kennis te delen, mensen samen te brengen en collectief te bouwen aan innovatieve oplossingen.’
Contact: bekkers@zorginnovatieforum.nl
 

Mirjam Valk - ouderenzorg

‘Mensen helpen om mensen te helpen.’

Mirjam is sinds 2009 werkzaam bij het ZIF als senior adviseur met als aandachtsgebied ouderenzorg. Haar achtergrond ligt op het terrein van zorg en wetenschappelijk onderzoek. Mirjam zet tijdens het werk mensen in hun kracht en ziet mensen graag met enthousiasme bezig zijn.

‘Het begeleiden van mensen bij het proces om het beste uit hun organisaties en zichzelf te halen. Mensen helpen mensen te helpen, om gezamenlijk meer te maken dan de som der delen voor kwetsbare groepen of elkaar, dat is waar ik mij graag mee bezig houdt.’ Binnen ZIF projecten houdt Mirjam vooral van het ideeën genereren, exploreren, communiceren met diverse partijen, en daarbij associëren, initiëren, verbinden en aanjagen. Gezamenlijk bouwen aan een gemeenschappelijk doel waarin ieders eigen deskundigheid, positie en eigen doel ook een plek heeft, dat spreekt haar aan. ‘ Ik zou mezelf omschrijven als een vragensteller. Ik ga meestal exploratief aan de gang. Complexe vraagstukken zoals die van het ZIF vragen om creativiteit, vertrouwen en motivatie.’ Mirjam krijgt mensen op een natuurlijke manier mee door haar enthousiasme, energie en positieve instelling. Ze bouwt graag aan draagvlak en het zelf-oplossend vermogen van mensen.  ‘Eigenlijk zie ik mijn werk als bouwen, en ik gebruik maken en schakelen als gereedschap, net zoals ik in mijn persoonlijk leven met mijn gezin ook doe.’
Contact: valk@zorginnovatieforum.nl
 

Lisa Zwiers - communicatie

‘Samen kun je meer betekenen voor mensen waarbij een goed en makkelijk leven niet vanzelfsprekend is.'

Lisa is sinds 2018 werkzaam bij het Zorg Innovatie Forum als communicatiemedewerker. Ze is betrokken bij projecten als Kans voor de Veenkoloniën, Kunst met Meer en Koplopers met Kopzorgen. Ook houdt ze zich bezig met de communicatie rondom het ZIF.

'Als recent afgestudeerde communicatieprofessional ben ik nog zoekende in het vaststellen van mijn krachten, passies en drijfveren. Tijdens mijn master Communicatiekunde ben ik me meer gaan verdiepen in gezondheidscommunicatie. De combinatie van communicatie en zorg die ik bij het ZIF heb gevonden, vind ik heel fijn. Zo kan ik met mijn communicatieachtergrond iets betekenen voor de kwetsbare mensen in onze maatschappij. ' Lisa schrijft persberichten, houdt zich bezig met de website en social media en andere communicatie-uitingen. Het mooie aan het ZIF vindt Lisa hoe iedereen zich inzet voor de kwetsbare mensen in onze maatschappij. Alle collega’s hebben hun eigen specifieke kracht en interessegebied en zetten deze in om tot zo goed mogelijke ideeën te komen. 'Door mijn werk bij het ZIF zie ik wat er in Noord-Nederland allemaal gedaan wordt voor de kwetsbaren in onze maatschappij. Door het gebruiken van je netwerk bereik je zoveel meer binnen een kortere tijdsperiode dan alleen. Samen kun je meer betekenen voor mensen waarbij een goed en makkelijk leven niet vanzelfsprekend is. '
Contact: zwiers@zorginnovatieforum.nl

 

Nanuschka Csonka - officemanager

‘Het contact met mijn collega’s en partijen binnen en buiten ons netwerk maken het werk leuk.’

Nanuschka is sinds 2008 werkzaam bij het Zorg Innovatie Forum als officemanager. Ze heeft ervaring als secretaresse in verscheidene werkvelden. Nanuschka heeft de secretaresse opleiding van Schoevers en HBO tolk/vertaler Engels afgerond. Nanuschka is het eerste aanspreekpunt voor al onze stakeholders en voor de mensen buiten het ZIF-netwerk via e-mail en telefoon. Het secretariaat voor het programma Anders Oud 2030 wordt ook door haar gevoerd.

‘Ik heb bij het ZIF een spin-in-het-web functie en die past uitstekend bij mij. Ik vind het fijn om in een kleine club te werken met een groot bereik. Het contact met mijn collega’s en partijen binnen en buiten ons netwerk maken het werk leuk.’ Nanuschka ziet het belang van de recentelijke verbreding van het werkveld van het ZIF van het zorgdomein naar het sociale domein. Deze brede integrale blik heeft volgens haar invloed op hoe mensen hun gezondheid ervaren en hoeveel invloed dat heeft op de zorg die ze gebruiken. ‘Ik word blij van de projecten die we uitvoeren. Wanneer je ziet dat mensen er iets van opsteken en er houvast aan hebben, wordt het nut van het project duidelijk. Projecten die meer begrip creëren tussen diverse afgebakende groepen onderling wekken mijn interesse.’
Contact: info@zorginnovatieforum.nl