Partner worden

Onze kracht zit in ons actieve netwerk. Lid worden van het ZIF-netwerk levert een aantal belangrijke voordelen op:

  • Het ZIF helpt haar leden om met nieuwe partners op het juiste niveau in gesprek te komen.
  • Het ZIF ondersteunt haar leden bij participatie in innovatieprojecten en het vinden van financieringsmogelijkheden. zoals subsidies.
  • Het ZIF nodigt haar leden uit voor het bijwonen van expertbijeenkomsten, symposia, congressen en werkbezoeken/excursies. We brengen niet alleen expertise; we vragen het ook van onze leden.
  • Leden worden voortdurend geïnformeerd over de voortgang van projecten, actuele ontwikkelingen en nieuwsberichten van partners.
  • Het ZIF biedt haar partners een podium om zich regionaal, nationaal en steeds vaker internationaal te profileren.
  • ZIF geeft energie en brengt nieuwe zaken in beweging.
  • Acht maal per jaar organiseren we zogeheten besloten forumbijeenkomsten waarin op bestuurlijk niveau partners vertegenwoordigd zijn. Daarvoor nodigen we o.a. inspirerende sprekers uit, maar willen we ook vooral van onze partners weten wat er bij hen speelt, om samen richting te geven aan de Noordelijke, maatschappelijke innovatieagenda.
  • Daarnaast spreken we regelmatig bilateraal met partners om ideeën en projecten nader uit te werken.

Kortom: Het ZIF is onafhankelijk, verbindend, stimulerend en vernieuwend!

Partners van ZIF betalen voor deelname aan het netwerk, inspiratie, innovatieve ideeën en mogen deelnemen aan de bijeenkomsten die we organiseren. Het bedrag is afhankelijk van de branche en de omvang van de organisatie. Een vrijblijvend gesprek over wat wij voor u kunnen betekenen is altijd mogelijk. Wilt u partner worden van het ZIF, heeft u verdere vragen over het lidmaatschap, of wilt u graag een kennismakingsgesprek aanvragen, dan kunt u contact opnemen per e-mail.

Benieuwd naar wie u voorgingen? Een overzicht van onze huidige partners vindt u hier.