Partners

Het Zorg Innovatie Forum heeft ruim 40 stakeholders, waaronder zorginstellingen, kennispartners, partners in het sociaal domein, partners in het jeugdnetwerk en partners in Anders Oud 2030. Tevens werken we samen met een aantal regionale en nationale partijen en netwerken, MKB, en hebben we een kenniskring rondom burgerinitiatieven.

 

Partners in de zorg

Partners in het onderwijs

Partners in het sociale domein

Partners in het jeugdnetwerk

Partners in het MKB

Partners in Anders Oud 2030

Samenwerkingspartners

Kenniskring Burgerinitiatieven