Wat we doen

Gestart als netwerk voor inspiratie en kennisdeling in de zorg. Maar in de loop van de tijd werd het ZIF ook steeds vaker betrokken bij concrete projectuitvoering op een breed scala aan thema’s. Inmiddels zijn we een hybride netwerk- en projectenorganisatie in het Noorden.

Voorbeelden van trajecten waar het ZIF een belangrijke rol in heeft gespeeld, zijn: Platform Pouwer, Kans voor de Veenkoloniën, Vitaliteit Dichtbij, E-health Kenniswerkplaats en Baanbrekend Perspectief. We zijn in deze trajecten vaak penvoerder en hebben veel ervaring als procesbegeleider en programmacoördinator.

Naast sprekende projectresultaten is het ZIF netwerk over de jaren heen stevig gegroeid, en in samenstelling steeds diverser geworden. Inhoudelijk richten we ons niet meer alleen op zorg, maar op bredere actuele maatschappelijke thema’s en vraagstukken die aandacht vragen. Een afspiegeling van deze bredere maatschappelijke oriëntatie is terug te zien in diversiteit van partners in ons netwerk.

“Een forum voor ontmoeting, kennisdeling, en samenwerking”

ZIF

Vandaag de dag is het ZIF een netwerkorganisatie met meer dan 40 aangesloten partners uit de vier Noordelijke provincies. Een uniek, onafhankelijk netwerk dat al ruim 14 jaar bestaat. We hebben dan ook veel ervaring en kennis van en in de regio opgebouwd, die we graag met onze partners delen.

Icon
Dynamische verbinding
Het ZIF netwerk biedt de mogelijkheid om nieuwe en waardevolle verbindingen en connecties te maken met onze partners.
puzzle icon
Snelle kennisdeling
Binnen ons netwerk delen we snel kennis met onze stakeholders, én halen we vlot nieuwe informatie op over complexe maatschappelijke vraagstukken.
Icon
Innovatieve methodieken
We werken veel op basis van Design Thinking, en richten ons op het goed achterhalen van de urgente vragen van onze stakeholders.
Hoe we dat aanpakken?

We luisteren goed, kunnen snel schakelen en knelpunten signaleren, en komen in samenwerking met onze partners tot concrete oplossingen en projecten (design thinking). Vaak zijn de vraagstukken te complex om door één partij opgepakt te worden, en is er vanuit verschillende domeinen kennis nodig. Het ZIF brengt deze kennis snel bijeen om zo tot nieuwe invalshoeken en oplossingen te komen.

Benieuwd wat het ZIF voor u zou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Icon