ZIF: Langer Zelfstandig Thuiswonen - Independent Living

Langer zelfstandig thuiswonen

Het overgrote deel van de ouderen wil thuis oud worden en niet naar een seniorenwoning verhuizen. Landelijk beleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk, eventueel met (zorg)ondersteuning, in eigen huis te laten wonen. 

Dit beleid brengt een paradigmashift met zich mee in het denken over ouderenzorg, zowel bij de senioren zelf als bij de vele professionals die direct of indirect betrokken zijn. Bij huisvesting gaat het om een veranderende 'mindset': mensen moeten zich bewust worden van dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een adequate/passende huisvesting. 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er weliswaar veel mogelijkheden zijn om je woning zo in te richten dat je er tot op hoge leeftijd kunt blijven wonen, maar dat het bij senioren ontbreekt aan bewustwording en kennis hierover, waardoor pas laat wordt geanticipeerd op aanpassingen in huis die bijdragen aan comfort. Het ZIF brengt daarom bewustwordingscampagnes rondom het thema Langer Zelfstandig Thuis Wonen onder de aandacht. We werken hierin samen met burgers en patiënten, maar ook met professionals uit de woon-, welzijns-, zorg- en bouwsector. Het ZIF initieert, verbindt en adviseert diverse initiatieven initiëren, met als doel de kennis bij burgers en professionals te vergroten.

eHealth is daarbij een middel dat kan bijdragen aan langer thuis wonen, zorg in de thuissituatie te ontvangen en ook om met zelfmanagement van gezondheid aan de slag te gaan. ZIF adviseert daarbij stakeholders over mogelijke stappen, helpt met het krijgen van overzicht en ondersteunt. 

 

Demonstratiewoning Lindelaan 11
Demonstratiewoning Lindelaan 11

Project Duurzaam Nieuwolda

Project Duurzaam Nieuwolda is een deelproject van het project “Nieuwolda, het meest energiezuinige dorp van Nederland?” Begonnen als een spontane actie in 2013 door   een initiatief van Woonstichting Groninger Huis, gemeente Oldambt en Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda. Het Project Duurzaam Nieuwolda is een samenwerking tussen deze drie initiatiefnemers en de overige vier partners Hanzehogeschool Groningen, Zorg Innovatie Forum (ZIF), B+O Architecten en ’t Oude Ambt.

Ouderen moeten steeds langer thuis wonen en zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hen te ondersteunen. In dit project worden de behoeften van ouderen gekoppeld aan de mogelijkheden die thuistechnologie (domotica) biedt. Door voor en na het proefwonen onderzoek te doen bij de doelgroep ontstaat meer inzicht in het gebruik en de wenselijkheid van domotica.

In het project Duurzaam Nieuwolda staan de thema's energie, zorg, wonen en werken centraal. Maatregelen variëren van zonnepanelen en betere isolatie van bestaande huizen tot straatverlichting met led-lampen.  Vanaf 14 januari kunt u proefwonen aan de Lindelaan 11 in Nieuwolda. In de energieleverende woning, uitgerust met thuistechnologie (domotica), kunt u zelf gaan ervaren en inspiratie opdoen voor de (eigen) woning.

Meer informatie over het proefwonen: www.groningerhuis.nl/proefwonen