Organisatie

Karin Kalverboer, directeur

Karin Kalverboer is directeur van het Zorg Innovatie Forum en programmaleider Care en Cure van het HANNN.
Na haar gymnasium-opleiding heeft ze de Pedagogische Academie gevolgd en als leerkracht bij een Internationale Schakelklas gewerkt. Vervolgens werd zij beleidsmedewerker bij een Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Tussentijds rondde zij de studie bedrijfskunde af en werkte daarna tien jaar als directeur Europees Sociaal Fonds voor Drenthe. In 2003 heeft ze de Universitaire Masterstudie Human Development in Organisations afgerond en van 2000 tot 2006 was ze secretaris van het Adviescollege voor de Markt. Momenteel is ze lid van de WMO-adviesraad in Haren en voorzitter van de nationale werkgroep Krimp: Zorg en Sociale Draagkracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en bestuurslid van de Stichting ‘Praten over Gezondheid’. Zij was 10 jaar voorzitter van Humanitas afdeling Haren, tot 2013 voorzitter van het District Noord-Nederland en nu lid van de landelijke ledenraad. Ze was 4 jaar commissaris van NovaWork BV en commissaris bij woningbouwcorporatie Steelande tot eind 2014.

Mirjam Valk, senior adviseur

Mirjam is sinds 2008 werkzaam bij het ZIF als senior adviseur.
Haar achtergrond ligt op het terrein van zorg en wetenschappelijk onderzoek. Zij heeft veel ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg, richtlijnen, en organisatie van zorg rondom ouderen, chronisch zieken en GGZ. Zij heeft voorheen gewerkt bij het UMCU, het Trimbos Instituut, en het Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg CBO.
E: valk@zorginnovatieforum.nl

Nanuschka Csonka, officemanager

Nanuschka is sinds januari 2008 werkzaam bij het ZIF als officemanager.
Nanuschka heeft een gevarieerde achtergrond aan werkervaring en is werkzaam bij het Zorg Innovatie Forum als officemanager. Daarmee is zij het eerste aanspreekpunt voor al onze stakeholders én ook voor mensen buiten het ZIF-netwerk via mail en telefoon. Zij voert het secretariaat voor het programma Anders Oud 2030 en sinds 1 oktober 2017 ook het secretariaat van het programma Kans voor de Veenkoloniën.
E: info@zorginnovatieforum.nl

René van der Most, projectleider jeugd

René is vanaf 1 oktober 2013 werkzaam bij het ZIF als projectleider jeugd.
Samen met zorg- welzijnsorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen werkt hij aan innovaties in de jeugdsector en is hierbij ook de trekker van het ZIF Jeugdnetwerk in Noord-Nederland. Studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en Health Management in Enschede en werkte in leidinggevende functies bij de GGD Groningen en het Trimbos-instituut. Heeft ruime ervaring op het gebied van preventie, zorg, psychische gezondheid, risicogedrag, opvoeding, jeugd, overheid, educatie en Public Health. 
E: vandermost@zorginnovatieforum.nl

Vera Bekkers, projectmedewerker zorginnovatie

Vera is sinds maart 2016 werkzaam bij het ZIF als projectmedewerker zorginnovatie, en vanaf 1 oktober 2017 ook als programmamedewerker Kans voor de Veenkoloniën.
Ze heeft een dubbele master aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald in International Business en Strategy & Innovation Management. Als projectmedewerker zorginnovatie zet zij haar bedrijfskundige- en innovatiekennis in in de zorgsector en houdt ze zich bezig met verschillende innovatieve projecten bij het ZIF.  
E: bekkers@zorginnovatieforum.nl
 

Ilona Siebers, medewerker communicatie en marketing

Ilona is vanaf mei 2017 werkzaam bij het ZIF als medewerker communicatie en marketing.
In 2010 behaalde Ilona haar Bachelor of Communication aan de Hanzehogeschool Groningen met een specialisatie brand- en designmanagement. Na haar afstuderen is zij als medewerker ICT, communicatie en marketing actief geweest binnen de thuiszorg. Binnen het ZIF legt Ilona zich toe op marketing en communicatie.
E: siebers@zorginnovatieforum.nl 
 

Minke de Vries, projectmedewerker Zorg Innovatie Forum

Minke is sinds september 2017 werkzaam bij het ZIF als projectmedewerker.

Na haar onderzoeksmaster Neurowetenschappen met specialisatiejaar Science, Business and Policy is Minke aan de slag gegaan bij het ZIF op basis van een werkervaringsplaats. Ze schrijft momenteel een projectplan voor een nieuw onderdeel van het Anders Oud 2030 programma.