Organisatie

Karin Kalverboer, directeur

Karin Kalverboer is directeur van het Zorg Innovatie Forum.
Na haar gymnasium-opleiding heeft ze de Pedagogische Academie gevolgd en als leerkracht bij een Internationale Schakelklas gewerkt. Vervolgens werd zij beleidsmedewerker bij een Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Tussentijds rondde zij de studie bedrijfskunde af en werkte daarna tien jaar als directeur Europees Sociaal Fonds voor Drenthe. In 2003 heeft ze de Universitaire Masterstudie Human Development in Organisations afgerond en van 2000 tot 2006 was ze secretaris van het Adviescollege voor de Markt. Momenteel is ze lid van de WMO-adviesraad in Haren en voorzitter van de nationale werkgroep Krimp: Zorg en Sociale Draagkracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en bestuurslid van de Stichting ‘Praten over Gezondheid’. Zij was 10 jaar voorzitter van Humanitas afdeling Haren, tot 2013 voorzitter van het District Noord-Nederland en nu lid van de landelijke ledenraad. Ze was 4 jaar commissaris van NovaWork BV en commissaris bij woningbouwcorporatie Steelande tot eind 2014. Karin Kalverboer is directeur van het Zorg Innovatie Forum sinds de oprichting in 2007.

Mirjam Valk, senior adviseur

Mirjam is sinds 2008 werkzaam bij het ZIF als senior adviseur.
Haar achtergrond ligt op het terrein van zorg en wetenschappelijk onderzoek. Zij heeft veel ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg, richtlijnen, en organisatie van zorg rondom ouderen, chronisch zieken en GGZ. Zij heeft voorheen gewerkt bij het UMCU, het Trimbos Instituut, en het Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg CBO. Bij het ZIF is Mirjam werkzaam als senior adviseur met als aandachtsgebied ouderenzorg.
E: valk@zorginnovatieforum.nl

Nanuschka Csonka, officemanager

Nanuschka is sinds januari 2008 werkzaam bij het ZIF als officemanager.
Nanuschka heeft een gevarieerde achtergrond aan werkervaring en is werkzaam bij het Zorg Innovatie Forum als officemanager. Daarmee is zij het eerste aanspreekpunt voor al onze stakeholders én ook voor mensen buiten het ZIF-netwerk via mail en telefoon. Zij voert daarnaast het secretariaat voor het programma Anders Oud 2030 en sinds 1 oktober 2017 ook het secretariaat van het programma Kans voor de Veenkoloniën.
E: info@zorginnovatieforum.nl

René van der Most, projectleider jeugd

René is sinds 1 oktober 2013 werkzaam bij het ZIF als projectleider jeugd, preventie en Public Health.
Samen met zorg- welzijnsorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen werkt hij aan innovaties in de jeugdsector en is hierbij ook de trekker van het ZIF Jeugdnetwerk in Noord-Nederland. Studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en Health Management in Enschede en werkte in leidinggevende functies bij de GGD Groningen en het Trimbos-instituut. Heeft ruime ervaring op het gebied van preventie, zorg, psychische gezondheid, risicogedrag, opvoeding, jeugd, overheid, educatie en Public Health. 
E: vandermost@zorginnovatieforum.nl

Vera Bekkers, projectmedewerker zorginnovatie

Vera is sinds maart 2016 werkzaam bij het ZIF als projectmedewerker zorginnovatie en programmamedewerker Kans voor de Veenkoloniën.
Ze heeft een dubbele master aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald in International Business en Strategy & Innovation Management. Als projectmedewerker zorginnovatie zet zij haar bedrijfskundige- en innovatiekennis in in de zorgsector en houdt ze zich bezig met verschillende innovatieve projecten en subsidieverwerving bij het ZIF.  Tevens is zij sinds 1 oktober 2017 betrokken bij het programma Kans voor de Veenkoloniën als programmamedewerker.
E: bekkers@zorginnovatieforum.nl
 

Minke de Vries, projectmedewerker

Minke is sinds september 2017 werkzaam bij het ZIF als projectmedewerker.
Na haar onderzoeksmaster Neurowetenschappen met specialisatiejaar Science, Business and Policy is Minke aan de slag gegaan bij het ZIF. Ze heeft een projectplan voor een nieuw onderdeel van het Anders Oud 2030 programma geschreven en houdt zich bezig met verschilllende werkzaamheden rondom ouderenzorg en het opzetten van een noordelijk ouderennetwerk.
E: devries@zorginnovatieforum.nl 
 

Lisa Zwiers, communicatiemedewerker

Met ingang van 2 april 2018 werkt Lisa Zwiers als communicatiemedewerker bij het Zorg Innovatie Forum.
Na in 2014 afgestudeerd te zijn aan de opleiding Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen, besloot ze om verdieping te zoeken op de Rijksuniversiteit Groningen met een studie Communicatiekunde. Een Master met de focus op gezondheidscommunicatie en eerdere werkzaamheden bij Stichting Het Behouden Huys gaven Lisa al een inkijk in de zorgwereld en de stap naar ZIF was daarom snel gemaakt. Lisa is betrokken bij de communicatie van het ZIF en houdt zich daarnaast bezig met werkzaamheden bij het programma Kans voor de Veenkoloniën.
E: zwiers@zorginnovatieforum.nl