Netwerken

Het Zorg Innovatie Forum werkt samen met diverse andere netwerken en organisaties.
 

Fondsenwervers

Het ZIF neemt deel aan bijeenkomsten voor fondsenwervers en subsidiecoördinatoren in de zorg in Noord-Nederland. In een aantal bijeenkomsten worden de uitdagingen en kansen gedeeld waarmee men te maken krijgt bij fondsenwerving en subsidieaanvragen. Het netwerk wordt geleid door Loes Lestestuiver en Tia van der Velde.


 

Healthy Ageing Network Northern Netherlands

Het ZIF is programmaleider Care & Cure van het HANNN en partner in de uitvoering van de maatschappelijke agenda. Tevens zijn het ZIF en het HANNN samen trekkers van het programma Anders Oud 2030.

 

Platform GEEF

Het ZIF werkt samen met Platform GEEF (Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland), een samenwerkingsverband van veertien partijen met expertise rondom woonzorgtechnologie.