Netwerken

Het Zorg Innovatie Forum werkt samen met diverse andere (landelijke en regionale) netwerken en organisaties.


 

Alles is Gezondheid

Het ZIF heeft op 9 december 2014 haar pledge ondertekend.
Daarbij zijn drie concrete speerpunten benoemd:

  • Stimuleren van innovaties - Het stimuleren van innovaties in de zorg in de regio Noord-Nederland op het gebied van Independent Living, eHealth en het versterken van burgerkracht.
  • Werken volgens de 'Triple Aim' filosofie - Het stimuleren van preventie in de (jeugd)zorg en het werken naar verbetering op drie doelen: betere gezondheid, betere ervaren kwaliteit van zorg, en lagere kosten.
  • Gezondheidsproblemen aanpakken - Het verbinden van zorg, onderwijs, bedrijfsleven, overheid en wetenschap, om gezondheidsproblemen in Noord-Nederland aan te pakken.


 

MVO Alliantie Noord-Nederland

De stichting Assen voor Assen is partner van de MVO-Alliantie Noord Nederland, en reikt MVO-certificaten uit voor sociaal en duurzaam ondernemen en werken. Het ZIF heeft op 15 juni 2017 dit certificaat mogen ontvangen uit de handen van Maurice Hoogeveen, wethouder van de Gemeente Assen.
 

 

Healthy Ageing Network Northern Netherlands

Het ZIF is programmaleider Care & Cure van het HANNN en partner in de uitvoering van de maatschappelijke agenda. Tevens zijn ZIF en HANNN samen trekkers van het programma Anders Oud 2030.

 

 

Platform GEEF

Het ZIF werkt samen met Platform GEEF (Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland), een samenwerkingsverband van veertien partijen met expertise rondom woon-zorgtechnologie.
 

 

Alliantie Nederland Rookvrij!

Op 27 juni 2017 heeft het Zorg Innovatie Forum een partnerovereenkomst ondertekend met de Alliantie Nederland Rookvrij. Daarmee committeert het ZIF zich aan het leveren van een actieve bijdrage aan de missie en doelen van de alliantie en daarmee bij te dragen aan een rookvrij Nederland, wat aanzienlijke gezondheidswinst oplevert.