Bijeenkomst - De toekomst van Wonen

icon-clock icon15:30 - 17:00

icon-clock iconZIF Kantoor, Rummerinkhof 2 Haren

Wonen staat bij iedereen om verschillende redenen hoog op de agenda! Een aantal ontwikkelingen spelen een grote rol, waaronder de krapte op de woningsmarkt, de omgevingswet en ontwikkelingen rond domotica. Graag gaan wij rond deze onderwerpen met u in gesprek! 

Krapte op de woningmarkt
De grote woningkrapte belemmert doorstroming, maar ook langer thuis wonen. De Raad van Ouderen geeft in hun laatste advies 'Thuis Wonen in de Wijk' aan dat ook de leefomgeving steeds meer van invloed is op de kwaliteit van leven. Zo draagt een groene leefomgeving op allerlei manieren bij aan welzijn.

Op zoek naar groen
Ook voor jongeren is het moeilijk een passende en betaalbare woning te vinden. Zorginstellingen maken voor het (begeleid) wonen een beweging naar het buitengebied. 

Woonvoorzieningen bieden naast een geschikte woonplek steeds vaker activiteiten voor iedereen uit de wijk. Zo komen er meer laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk. 

Omgevingswet
De omgevingswet wordt op 1 januari 2023 ingevoerd. Hoe zijn inwoners hier zelf bij betrokken? 

(Energie)armoede
Steeds vaker zijn inwonersinitiatieven betrokken bij de organisatie van energiecoöperaties. Wat kunnen inwoners zelf in het klein doen om te besparen? 

Domotica  
Ontwikkelingen rond domotica bieden slimmere oplossing voor zorg op afstand, en zeker ook op het gebied van veiligheid. Nog een reden om langer thuis te wonen, maar wat doet dat voor de doorstroming? 

Veel vragen en diverse aanknopingspunten om samen over in gesprek te gaan. Vanuit de verbindende rol van het ZIF zouden wij hierin graag gezamenlijk optrekken, en willen wij u van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst. Wat houdt u bezig, waar ziet u onderlinge verbindingen, en wat kan iedereen vanuit diens rol en deskundigheid betekenen?

Graag tot de 30ste!

Deze bijeenkomst is exclusief voor ZIF stakeholders

Aanmeldformulier

Tijd tot dit evenement

0
Dagen
0
Uren
0
Minuten
0
Seconden
Icon