Projecten

Hieronder is een overzicht te vinden van de projecten waar het Zorg Innovatie Forum op dit moment bij betrokken is. Dit doen we als penvoerder, initiator of in een verbindende rol. Het ZIF heeft expertise in projectontwikkeling, coördinatie en uitvoering.
Platform Pouwer.image

Platform Pouwer

Dé plek voor Ouderenparticipatie in Noord-Nederland.

Verder lezen
E-health.image

E-health

Diverse initiatieven rond digitale zorg en zorgtechnologie.

Verder lezen
Verkenning Baanbrekend Perspectief.image

Verkenning Baanbrekend Perspectief

De krachten van oudere werknemers benutten door te achterhalen hoe zij maatschappelijk betrokken kunnen blijven, ook na hun pensioen.

Verder lezen
Het ZIF en studenten.image

Het ZIF en studenten

Het Zorg Innovatie Forum werkt vaak samen met studenten, die opdrachten rond allerlei thema's uitvoeren.

Verder lezen
ABOARD-project.image

ABOARD-project

In het ABOARD-project bundelen meer dan dertig partners hun krachten om de ziekte van Alzheimer te stoppen voor het start.

Verder lezen
Lootuinen in Beweging.image

Lootuinen in Beweging

Een project gericht op bevordering van de leefbaarheid en beweging in een aantal wijken in Coevorden.

Verder lezen
Beeldentaal.image

Beeldentaal

Cultuurparticipatie toegankelijk maken voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en jongeren en jongvolwassenen met een auditieve beperking.

Verder lezen
RIF Modern Health.image

RIF Modern Health

NetwerkZON2020 krijgt een vervolg: NetwerkZON2026 Modern Health. Het ZIF heeft samen met NetwerkZON deze aanvraag opgesteld en zij werken ook samen in de uitvoering in de komende projectperiode.

Verder lezen
Stem van Ouderen.image

Stem van Ouderen

Acht regionale ouderennetwerken bundelen hun krachten om de stem van ouderen te laten horen.

Verder lezen
Baanbrekend Perspectief - het experiment.image

Baanbrekend Perspectief - het experiment

Tien werknemers ouder dan zestig jaar gaan in de experiment aan de slag met hun loopbaan, en (zelf)ontwikkeling om nieuw toekomstperspectief te creëren.

Verder lezen
Kans voor de Veenkoloniën.image

Kans voor de Veenkoloniën

Een achtjarig programma dat zich richt op het verbeteren van de gezondheidssituatie in de Veenkoloniën.

Verder lezen
Icon