Platform Pouwer trapt af met een goed bezocht webinar

Op 18 september kwamen ruim 80 ouderen en professionals online samen om te praten   over de landelijke nota Gezondheidsbeleid, met als focus vitaal ouder worden. Een goed bezocht webinar, met een actieve bijdrage van ouderen en professionals!

Icon08-10-2020 Platform Pouwer
Platform Pouwer trapt af met een goed bezocht webinar

Platform Pouwer (voorheen Anders Oud 2030), organisator van het webinar, richt zich al langere tijd op vitaal ouder worden. Via activiteiten als de Ouderendelegaties, Regiotafels en Digitale Ouderenraadpleging worden ouderen betrokken, en laten ze hun stem horen. Via de Raad van Ouderen wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven over vraagstukken die ouderen raken.

Vitaal ouder worden is één van de vier gezondheidsvraagstukken van de landelijke nota, die eerder dit jaar verscheen. Tijdens het webinar, dat was verdeeld in drie blokken, gaven onder andere Anna de Wit van het Ministerie van VWS, Gerjan Navis van het UMCG en de Rug en Karin de Ruijscher van GGD Fryslân hun visies. Vier actieve en betrokken ouderen reageerden op de presentaties en bespraken zelfgekozen thema’s en twee professionals en twee wethouders waren aan het woord over voorbeelden uit de praktijk en het gemeentelijk beleid.Platform Pouwer trapt af met een goed bezocht webinar foto 2

Alle presentaties gaven een goed beeld van wat er binnen en buiten Platform Pouwer gebeurt rondom ouderenparticipatie en ouderenbeleid. Er was veel interesse vanuit professionals, beleidsmakers en ouderen. Ruim 80 deelnemers hoorden wat de professionals en ouderen te zeggen hebben, en konden participeren in de chat, wat ook veelvuldig gebeurde. De belangrijke thema’s die voortkomen uit het webinar en de chat worden verder uitgediept in de Ouderendelegaties en komende Regiotafels in de vier provincies.

Download hier het verslag van het webinar!

De ervaringen met dit inspirerende webinar smaken naar meer, en daarom hebben we besloten dat deze de eerste in een reeks van webinars is. Hierover brengen wij zo snel mogelijk meer informatie naar buiten!

Deel dit artikel

Meer nieuws

'Als Woorden Tekort Schieten' is begonnen!

'Als Woorden Tekort Schieten' is begonnen!

In het project 'Als Woorden Tekort Schieten' nemen dove en slechthorende jongeren, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en jongeren uit het aardbevingsgebied actief deel aan cultuur. Le..

Verder lezen
Twee werelden verbonden tijdens de Inspiratiemiddag

Twee werelden verbonden tijdens de Inspiratiemiddag

Twee werelden verbinden en bruggen bouwen tussen zorg en welzijn en kunst en cultuur. Dat stond centraal tijdens de Inspiratiemiddag die het Zorg Innovatie Forum samen met KultuurLoket organiseerde..

Verder lezen
ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

Van 20 t/m 22 september vond dit jaar het Springtij Forum plaats. Op het Springtij Forum werkten de bezoekers sectoroverstijgend aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. Lees hier meer over de ..

Verder lezen
Icon