Webinar Mentale Gezondheid en Ouderen

Het Zorg Innovatie Forum en de Algemene Onderwijsbond sloegen de handen ineen om een online webinar te organiseren voor leden van de Algemene Onderwijsbond. Het thema van deze bijeenkomst was Mentale Gezondheid en Ouderen. 

Icon15-01-2021 Nieuws
Webinar Mentale Gezondheid en Ouderen

Na een kort openingswoord door directeur van het Zorg Innovatie Forum Karin Kalverboer heette Marjan Dijkema, hoofdbestuurder AOB Rayon Noord, alle leden van de AOB welkom.

Vervolgens was het woord aan Elizabeth van Oostrum. Zij is lid van Raad van Ouderen en oud-wethouder Gemeente Utrechtse Heuvelrug, daarnaast is zij ook werkzaam geweest in het onderwijs. Volgens haar was Corona een verplichte cursus ouder worden, waarin door het gebrek aan contact het leven veranderde. Tijdens haar presentatie benadrukte ze het belang van welzijn en zingeving. Het model Positieve Gezondheid van Machteld Huber kan daarbij een handige graadmeter zijn. Elizabeth verwees de aanwezigen naar het spinnenweb, dat ze zelf kunnen gaan invullen, om te zien waar ze staan op het gebied van onder andere zingeving, mentaal welbevinden en kwaliteit van leven. Elizabeth reikte de ouderen nog een aantal tips aan om hun mentaal welbevinden te verbeteren. Ga bijvoorbeeld eens met je persoonlijke kring in gesprek over mentale gezondheid en zingeving.  

In groepjes spraken de deelnemers over wat hun leven zinvol maakt, en wat ze daar zelf aan kunnen verbeteren. Tijdens een webinar is het altijd fijn om uiteen te gaan in kleinere groepen, zodat er vrij gesproken kan worden.  

Marcel van Renssen, stafadviseur P&O van het UMCG, vertelde de deelnemers over het Platform Mentale Gezondheid. Voor de Corona-crisis was dit al een belangrijk thema, maar zeker nu blijft het prominent aanwezig. Veerkracht en mentale gezondheid is enorm belangrijk voor duurzame inzetbaarheid. Een aantal Groningse kennisinstellingen, Menzis en UMCG hebben dit platform samen opgericht. Interventies ter bevordering van de mentale gezondheid werken pas wanneer er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Zo moeten bijvoorbeeld de stressfactoren van te voren in beeld zijn, en moet de interventie aansluiten bij de ervaren problematiek en de taal van medewerkers.   

Theo Morskate is lid van de Ouderendelegatie Drenthe/Overijssel en oud-basisschool directeur. Theo nam de aanwezigen mee in zijn verhaal over mentale gezondheid. Hij benadrukte wat het belang van betrokken blijven, het benutten van je kwaliteiten en actief blijven is. Zoals Theo het zo mooi zei: ‘Vitamine R (relaties) zijn van onschatbare waarde voor mentale gezondheid.’ Door een groot netwerk te behouden en door mentaal en fysiek actief te blijven houdt Theo zichzelf scherp en fit. Daarnaast draagt hij graag bij aan veiligheid en inclusie van andere ouderen in Overijssel, door zich bezig te houden met zaken als een digitaal vangnet, openbare toiletten en toegankelijk openbaar vervoer. 

Het webinar werd afgesloten met het behandelen van een aantal chats en een dankwoord van Karin Kalverboer. Een interessant webinar met actieve deelname van de veertig aanwezige leden van de Algemene Onderwijsbond! 


Deel dit artikel

Meer nieuws

'Als Woorden Tekort Schieten' is begonnen!

'Als Woorden Tekort Schieten' is begonnen!

In het project 'Als Woorden Tekort Schieten' nemen dove en slechthorende jongeren, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en jongeren uit het aardbevingsgebied actief deel aan cultuur. Le..

Verder lezen
Twee werelden verbonden tijdens de Inspiratiemiddag

Twee werelden verbonden tijdens de Inspiratiemiddag

Twee werelden verbinden en bruggen bouwen tussen zorg en welzijn en kunst en cultuur. Dat stond centraal tijdens de Inspiratiemiddag die het Zorg Innovatie Forum samen met KultuurLoket organiseerde..

Verder lezen
ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

Van 20 t/m 22 september vond dit jaar het Springtij Forum plaats. Op het Springtij Forum werkten de bezoekers sectoroverstijgend aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. Lees hier meer over de ..

Verder lezen
Icon