De strijd tegen kindermishandeling

Met de Frontoffice Kindermishandeling probeert de eenheid Noord-Nederland van de politie kindermishandeling sneller te signaleren én aan te pakken.

Icon29-04-2021 Nieuws
De strijd tegen kindermishandeling

Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 119.000 kinderen slachtoffer van een vorm van mishandeling: lichamelijk, emotioneel en/of geestelijk. In Regio Noord probeert de politie kindermishandeling eerder op te sporen om zo hopelijk erger te voorkomen. Daarvoor is de Frontoffice Kindermishandeling opgericht. Coördinator Sanne Kraayeveld vertelt over het belang van deze speciale frontoffice.

Sinds 2019 bestaat de Frontoffice Kindermishandeling. De Frontoffice in de drie noordelijke provincies is gestart als pilot en is momenteel is de enige in Nederland. Samen met ketenpartners als Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdhulp en andere zorgverleners pakken ze kindermishandeling aan. “Iedereen die in contact komt met kwetsbare kinderen heeft hierin een rol. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen, want de kinderen van nu zijn de volwassenen van later.”

Er is naast inzet van de politie ook een cultuuromslag in de samenleving nodig om ervoor te zorgen dat mensen de signalen zien, en er ook naar handelen. Volgens de coördinator is er bijvoorbeeld op scholen nog veel winst te behalen. Het zou mooi zijn als scholen beter toegerust zouden zijn om deze ingewikkelde thema’s te bespreken en signalen op te pakken. Daarbij speelt leiderschap en visie van een school een grote rol. Sanne benadrukt hoe belangrijk het is dat alle betrokkenen bij kwetsbare kinderen alert zijn op mogelijke signalen. Naast agenten zijn dat ook docenten, hulpverleners, maar ook sporttrainers en andere betrokkenen. “Wees bewust van je wereldbeeld en zie de mensen om je heen.” Dit vraagt om zelfreflectie van betrokkenen en kan soms confronterend zijn, maar op deze manier worden incidenten eerder geconstateerd. 

Sanne Kraayeveld heeft gemerkt dat de politie met de Frontoffice Kindermishandeling een belangrijke tool in handen heeft voor de vroegsignalering van kindermishandeling. De juiste mensen zitten op de juiste plek. Vanaf een eerste signaal tot aan vastgestelde kindermishandeling is het team van de Frontoffice betrokken. Zo wordt er bijvoorbeeld contact gelegd met een zorgmedewerker, wordt er op locatie opsporingsonderzoek verricht, en moet er in sommige gevallen ook officieel letsel vastgesteld worden.

Het kleine team met drie districtcoördinatoren werkt ondersteunend en adviserend voor zowel netwerkpartners, als voor de collega’s van de politie en de districtsrecherche. Ondanks groot draagvlak binnen en buiten de organisatie, is het nog wel afwachten op welke manier een dergelijke eenheid duurzaam een plek krijgt. “Het is aan de eenheden zelf hoe zij de organisatie inrichten, en op welke manier zij kindermishandeling een plek willen geven binnen hun eenheid.”

Er is bij de Frontoffice naast actie ook veel aandacht en ruimte voor reflectie. Collega’s worden meegenomen in hoe een zaak is gegaan, en waar nog ruimte is voor verbetering. Daarnaast wordt er goed gemonitord en waar nodig prioritering aangebracht. Sanne is naast haar betrokkenheid bij de Frontoffice ook werkzaam als agente op straat, en dat helpt voor het creëren van draagvlak met andere collega’s. “Op straat moet het gebeuren, zij zijn altijd als eerste ter plaatse.” De Frontoffice is de enige eenheid die cijfermatig kan aangeven wat er speelt op het gebied van kindermishandeling, en dat is heel waardevol. Zij zijn ze in 2020 1995 keer betrokken geweest bij een situatie waarin signalen waren van vermoedelijke kindermishandeling. Daarnaast is er zicht op het aantal strafrechtelijke onderdelen, de signaleringen en andere zaken. 

Bij de Frontoffice werken mensen met hart voor het thema die aanjagers zijn van het team. Samen willen zij kindermishandeling aanpakken en ergere situaties voorkomen. “Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, en hier is er ruimte voor de dialoog. Zo kun je alleen te werk gaan als je het volste vertrouwen in jezelf en je collega’s hebt, en dat hebben we hier.”

Deel dit artikel

Meer nieuws

In drie sessies naar succesvolle fondsenwerving

In drie sessies naar succesvolle fondsenwerving

Het Zorg Innovatie Forum en PNO Consultants helpen ZIF-stakeholders in drie sessies met het werven van fondsen en subsidies...

Verder lezen
Noorden krijgt impuls voor voortzetting leernetwerken

Noorden krijgt impuls voor voortzetting leernetwerken

NetwerkZON2020 krijgt een vervolg: NetwerkZON2026 Modern Health. Het ZIF heeft samen met NetwerkZON deze aanvraag opgesteld en zij werken ook samen in de uitvoering in de komende projectperiode. Le..

Verder lezen
Het Zorg Innovatie Forum gaat verhuizen!

Het Zorg Innovatie Forum gaat verhuizen!

Vanaf 1 november is het ZIF gevestigd aan de Rummerinkhof 2 in Haren..

Verder lezen
Icon