Ervaringsdeskundigheid bij seksueel misbruik

Stichting No Need to Hide onderzoekt de meerwaarde, rol en positie van ervaringsdeskundigen.

Icon29-06-2021 Nieuws
Ervaringsdeskundigheid bij seksueel misbruik

Stichting No Need to Hide werkt in een ZonMW traject samen met het Zorg Innovatie Forum. Hanzehogeschool Groningen, Politie Noord-Nederland, Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe, Lectoraat Kindermishandeling, Sense Noord-Nederland,. Slachtofferhulp, en Schaap Strafrechtadvocaten. 

De afgelopen periode is in de projectgroep en tijdens individuele gesprekken stilgestaan bij de betekenis van ervaringsdeskundigheid en de integrale aanpak van seksueel misbruik. Ook zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers van de gemeenten Groningen en Emmen, beide centrumgemeenten voor het thema seksueel misbruik in de provincie Groningen en Drenthe.

Verder hebben gesprekken plaatsgevonden met ervaringsdeskundigen en professionals hoe ervaringsdeskundigen een rol kunnen spelen bij de preventie en voorlichtingsactiviteiten. Hierbij kwam naar voren, dat ervaringsdeskundigen een goede bijdrage kunnen leveren bij scholing en trainingen voor professionals uit verschillende sectoren. Bijvoorbeeld zorgverleners, sociale teams en in opleidingen. Het laten horen van deze ervaringen, bijvoorbeeld via gastlessen en gesprekken, is van groot belang. 

De buddy's van No Need to Hide worden op dit moment getraind bij Hanze Pro. Hier staat de inzet van hun eigen ervaringen centraal. Deze kunnen zij dan benutten tijdens voorlichtingen, gesprekken en gastlessen. 

Het Zorg Innovatie Forum heeft No Need to Hide handvatten geboden voor het werven van middelen en ondersteuning, voor de uitvoering van de doelstelling. Het doorbreken van het taboe rond seksueel misbruik door te werken aan bewustwording, preventie, ondersteuning door ervaringsdeskundigen, nazorg en meedenken bij beleidsvorming. De eerste focus ligt op de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid,. maar ondertussen werkt No Need to Hide verder aan het werven van buddy's, het ondersteunen van hulpvrager en draagt No Need to Hide samen met de partners deze jonge stichting naar een stevige bestaansvorm. 

Deel dit artikel

Meer nieuws

Denkt u weleens na over uw eigen kracht en kwetsbaarheid?

Denkt u weleens na over uw eigen kracht en kwetsbaarheid?

Bekijk nu de publicatie 'Luister naar de Stem van Ouderen' met daarin de krachtige verhalen van acht ouderen!..

Verder lezen
Campagne ‘Zelfstandig thuis met vertrouwen’ van start

Campagne ‘Zelfstandig thuis met vertrouwen’ van start

Met de juiste (digitale) hulpmiddelen kunnen ouderen veilig en vertrouwd thuis blijven wonen. Er zijn talloze handige hulpmiddelen op de markt, die het leven aanzienlijk makkelijker kunnen maken. L..

Verder lezen
Nieuw advies Raad van Ouderen:

Nieuw advies Raad van Ouderen: "Maak van het openbaar vervoer een nutsvoorziening"

Op 8 februari heeft de Raad van Ouderen het advies ‘Ruimte voor Ouderen, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis’ aangeboden aan de Directeuren-Generaal van de ministeries van..

Verder lezen
Icon