Ervaringsdeskundigheid bij seksueel misbruik

Stichting No Need to Hide onderzoekt de meerwaarde, rol en positie van ervaringsdeskundigen.

Icon29-06-2021 Nieuws
Ervaringsdeskundigheid bij seksueel misbruik

Stichting No Need to Hide werkt in een ZonMW traject samen met het Zorg Innovatie Forum. Hanzehogeschool Groningen, Politie Noord-Nederland, Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe, Lectoraat Kindermishandeling, Sense Noord-Nederland,. Slachtofferhulp, en Schaap Strafrechtadvocaten. 

De afgelopen periode is in de projectgroep en tijdens individuele gesprekken stilgestaan bij de betekenis van ervaringsdeskundigheid en de integrale aanpak van seksueel misbruik. Ook zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers van de gemeenten Groningen en Emmen, beide centrumgemeenten voor het thema seksueel misbruik in de provincie Groningen en Drenthe.

Verder hebben gesprekken plaatsgevonden met ervaringsdeskundigen en professionals hoe ervaringsdeskundigen een rol kunnen spelen bij de preventie en voorlichtingsactiviteiten. Hierbij kwam naar voren, dat ervaringsdeskundigen een goede bijdrage kunnen leveren bij scholing en trainingen voor professionals uit verschillende sectoren. Bijvoorbeeld zorgverleners, sociale teams en in opleidingen. Het laten horen van deze ervaringen, bijvoorbeeld via gastlessen en gesprekken, is van groot belang. 

De buddy's van No Need to Hide worden op dit moment getraind bij Hanze Pro. Hier staat de inzet van hun eigen ervaringen centraal. Deze kunnen zij dan benutten tijdens voorlichtingen, gesprekken en gastlessen. 

Het Zorg Innovatie Forum heeft No Need to Hide handvatten geboden voor het werven van middelen en ondersteuning, voor de uitvoering van de doelstelling. Het doorbreken van het taboe rond seksueel misbruik door te werken aan bewustwording, preventie, ondersteuning door ervaringsdeskundigen, nazorg en meedenken bij beleidsvorming. De eerste focus ligt op de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid,. maar ondertussen werkt No Need to Hide verder aan het werven van buddy's, het ondersteunen van hulpvrager en draagt No Need to Hide samen met de partners deze jonge stichting naar een stevige bestaansvorm. 

Deel dit artikel

Meer nieuws

'Als Woorden Tekort Schieten' is begonnen!

'Als Woorden Tekort Schieten' is begonnen!

In het project 'Als Woorden Tekort Schieten' nemen dove en slechthorende jongeren, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en jongeren uit het aardbevingsgebied actief deel aan cultuur. Le..

Verder lezen
Twee werelden verbonden tijdens de Inspiratiemiddag

Twee werelden verbonden tijdens de Inspiratiemiddag

Twee werelden verbinden en bruggen bouwen tussen zorg en welzijn en kunst en cultuur. Dat stond centraal tijdens de Inspiratiemiddag die het Zorg Innovatie Forum samen met KultuurLoket organiseerde..

Verder lezen
ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

Van 20 t/m 22 september vond dit jaar het Springtij Forum plaats. Op het Springtij Forum werkten de bezoekers sectoroverstijgend aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. Lees hier meer over de ..

Verder lezen
Icon