Samenwerking Stichting No Need to Hide en Centrum Seksueel Geweld

Stichting No Need to Hide werkt vanaf nu samen met het Centrum Seksueel Geweld na afronding van het project 'Rol en positie van ervaringsdeskundigen'.

Icon05-04-2022 Nieuws
Samenwerking Stichting No Need to Hide en Centrum Seksueel Geweld

Op 9 maart 2022 deed Stichting No Need to Hide tijdens haar mini conferentie als afsluiting van het project ‘Rol en positie van ervaringsdeskundigheid’ verslag van de resultaten van haar onderzoek over de meerwaarde van ervaringsdeskundigen naast professionals.

In het afgelopen jaar werden bevindingen gedeeld met een gevarieerd netwerk van professionals op gebied van seksueel misbruik met daarin o.a. Politie Noord Nederland, Slachtofferhulp, de Hanzehogeschool Groningen, NHL/Stenden, Schaap Strafrechtadvocaten, Centrum Seksueel Geweld en een lid van de Spiegelgroep ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Betrokkenheid ZIF
René van der Most van het Zorg Innovatie Forum heeft geholpen bij de uitvoering van het project. De inzet van ervaringsdeskundigen is één van de thema's waar het ZIF zich voor in zet. Samen met het bestuur van No Need to Hide heeft René gekeken hoe de rol en positie van ervaringsdeskundigen verbeterd kon worden.

Inzet van Ervaringsdeskundigen
Uit het onderzoek is gebleken dat het inzetten van ervaringsdeskundigen op meerdere plekken in het proces van toegevoegde waarde is. Een ervaringsdeskundige kan bijvoorbeeld helpen een professional te spiegelen of een maatje zijn voor slachtoffers. Ook het delen van ervaringsverhalen kwam als belangrijke waarde uit het onderzoek naar voren. Misbruik wordt daardoor visueel gemaakt en draagt het bij aan het bespreekbaar maken van het thema.

De samenwerking
Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe en Stichting No Need to Hide zijn een samenwerking gestart om de verbinding tussen ervaringsdeskundigheid en professionele deskundigheid op het gebied van seksueel misbruik te vergroten. Van preventie tot aan nazorg is de rol voor ervaringsdeskundigen van belang. Fetzen de Groot, coördinator van het centrum is blij met de samenwerking: ‘’In het helpen van slachtoffers, maar ook in het maken van beleid op dit thema zijn ervaringsdeskundigen onmisbaar om dit thema beter bespreekbaar te maken.’’

Stichting No Need to Hide
De Stichting No Need to Hide blijft een zelfstandige organisatie met uitsluitend vrijwilligers, die buddy’s inzet via Suzanne Harms, de coördinator van No Need to Hide, werkzaam bij het Centrum Seksueel Geweld. De stichting blijft een veilige plek bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik, zodat slachtoffers de regie over hun eigen leven weer terugkrijgen. Dit doet de stichting door het opleiden van ervaringsdeskundigen tot buddy’s, zodat zij er kunnen zijn voor slachtoffers. Daarnaast is het de missie van No Need to Hide dat er een open, rechtvaardige samenleving komt waarin seksueel misbruik voorkomen en besproken wordt.

Dit project kon tot stand komen door de financiële ondersteuning van Zon MW en het R.C. Maagdenhuis.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met No Need to Hide of met het Zorg Innovatie Forum?

Deel dit artikel

Meer nieuws

Campagne ‘Zelfstandig thuis met vertrouwen’ van start

Campagne ‘Zelfstandig thuis met vertrouwen’ van start

Met de juiste (digitale) hulpmiddelen kunnen ouderen veilig en vertrouwd thuis blijven wonen. Er zijn talloze handige hulpmiddelen op de markt, die het leven aanzienlijk makkelijker kunnen maken. L..

Verder lezen
Nieuw advies Raad van Ouderen:

Nieuw advies Raad van Ouderen: "Maak van het openbaar vervoer een nutsvoorziening"

Op 8 februari heeft de Raad van Ouderen het advies ‘Ruimte voor Ouderen, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis’ aangeboden aan de Directeuren-Generaal van de ministeries van..

Verder lezen
2023 in beeld!

2023 in beeld!

Bekijk het 2023 van het Zorg Innovatie Forum in vogelvlucht in dit jaarverslag!..

Verder lezen
Icon