Baanbrekend Perspectief ontvangt bijdrage uit Verbindingsfonds Provincie Groningen

De provincie Groningen vindt het belangrijk dat organisaties verbindingen aangaan om nieuwe oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen. De subsidieaanvraag van het Zorg Innovatie Forum bij het Verbindingsfonds van de provincie is goedgekeurd!

Icon13-05-2022 Nieuws
Baanbrekend Perspectief ontvangt bijdrage uit Verbindingsfonds Provincie Groningen

Met de start van het experiment Baanbrekend Perspectief krijgen tien medewerkers ouder dan 60 jaar aan het einde van hun loopbaan nieuw toekomstperspectief. Ze krijgen de kans om zich te gaan (door)ontwikkelen, hun ervaring en kennis wordt behouden, en ze blijven zinvol en zingevend actief. Hun vrijgekomen plekken worden opgevuld door kansarme jongeren. Dit nieuwe talent wordt gematcht aan de oudere werknemers. Deze werknemers gaan zich wijden aan relevante werkzaamheden buiten het werk of in andere sectoren, met maatschappelijke én economische impact. Het Zorg Innovatie Forum in samenwerking met FNV, Noorderpoort, Lentis, Qbuzz, Univé, Cosis en het Drenthe College gaan zicht de komende periode bezighouden met het project en experiment Baanbrekend Perspectief. 

Baanbrekend Perspectief wordt via actiebegeleidend onderzoek geanalyseerd en geëvalueerd door het lectoraat Duurzaam Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen (lector Klaske Veth) op verschillende niveaus, o.a. leiderschap, organisatie en omgevingsniveau. Ook wordt er gekeken naar de maatschappelijke, arbeidsrechtelijk en economische impact.

Karin Kalverboer, directeur van het Zorg Innovatie Forum, hoopt natuurlijk dat meer organisaties zich willen inzetten om oudere werknemers aan het werk te houden en jong talent aan te sporen. “Het zou heel mooi zijn als steeds meer organisaties zich aansluiten bij Baanbrekend Perspectief en op deze manier kennis en ervaring behouden blijft. Geïnteresseerde organisaties mogen ons daarvoor altijd benaderen!”

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken vertelt over het Verbindingsfonds “Samen met onderwijs, overheden en andere partners gaan we als provincie aan de slag om de Groningse beroepsbevolking wendbaarder en weerbaarder te maken. Een leven lang ontwikkelen draagt hier aan bij. Door gebruik te maken van de denkkracht en deskundigheid van organisaties uit verschillende werkvelden willen we alle mogelijkheden benutten, waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt.”

Baanbrekend Perspectief ontvangt bijdrage uit Verbindingsfonds Provincie Groningen foto 3

Op 12 mei werd de toekenning van de subsidie feestelijk gevierd door de organisaties! Het project Baanbrekend Perspectief borduurt voort op een verkenning die het Zorg Innovatie Forum samen met FNV, AWVN, Lentis, Politie, CVN, Hanzehogeschool Noorderpoort, Vakland het Hogeland, het UMCG, SER Noord-Nederland en Noorderlink in 2021 deed met ondersteuning van het Ministerie van VWS.

Met het Verbindingsfonds stimuleert de provincie Groningen organisaties die een verbinding aangaan om nieuwe oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen. Het Verbindingsfonds komt tot stand met middelen van het Nationaal Programma Groningen. Naast Baanbrekend Perspectief zijn er nog twee andere projecten gehonoreerd, namelijk: project Generatie X Westerwolde en het project Samen Richting Duurzaam Leren.


Deel dit artikel

Meer nieuws

Samenwerking Stichting No Need to Hide en Centrum Seksueel Geweld

Samenwerking Stichting No Need to Hide en Centrum Seksueel Geweld

Stichting No Need to Hide werkt vanaf nu samen met het Centrum Seksueel Geweld na afronding van het project 'Rol en positie van ervaringsdeskundigen'...

Verder lezen
Samen dementie stoppen voor het start

Samen dementie stoppen voor het start

In april bestaat het ABOARD project één jaar. In ABOARD bundelen meer dan dertig partners hun krachten om de ziekte van Alzheimer te stoppen voor het start. Wat is ABOARD en wat doen de ouderen e..

Verder lezen
De Slimme Zorg Estafette in Regio Noord

De Slimme Zorg Estafette in Regio Noord

Tijdens de Slimme Zorg Estafette staan slimme zorg en innovatie centraal in alle regio’s van Nederland. Regio Oost mocht op 31 januari aftrappen, en vanaf 14 februari is regio Noord aan de beurt!..

Verder lezen
Icon