Lootuinen in Beweging

Lootuinen in Beweging In het project ‘Wat beweegt ouderen?’ in Lootuinen, een wijk van Coevorden, staan de wensen en behoeften van inwoners van deze wijk centraal. Het project is gestart met een vraag van Stichting Gezond Coevorden in het najaar 2020. Lees hier meer over de resultaten!

Icon01-09-2022 Nieuws
Lootuinen in Beweging

Het Zorg Innovatie Forum onderzocht samen met Adema Architecten hoe Positieve Gezondheid in de fysieke leefomgeving bijdraagt aan beweging, ontmoeting en samenwerking van de inwoners van Lootuinen in Coevorden. De resultaten zijn gebundeld in een mooie publicatie die vanaf nu beschikbaar is. Lees ‘m hier!

Onderzoeker Mirjam Valk vertelt over haar ervaringen tijdens het project. “Vanuit een ontwerpgerichte benadering hebben architect Thomas Steensma en ik samen met inwoners wensen en behoeften in kaart gebracht rond hun leefomgeving.” Vanuit Coevorden was er een grote betrokkenheid bij het project. Zo waren onder andere Maatschappelijk Welzijn Coevorden, de gemeente, woningbouwcorporatie Domesta, het Buurthuis en het Wijkteam betrokken. Het project werd gefinancierd door ZonMW.

Tijdens twee wijkdagen en een wijkwandeling hebben bewoners van zich laten horen. Zo vinden bewoners onder andere dat de wijk netter moet, hun initiatieven niet altijd serieus genomen worden en zouden ze graag een buurthuis willen. De architect is met de suggesties aan de slag gegaan en heeft een visiekaart met de input van de bewoners ontwikkeld.

Lootuinen in Beweging foto 2

Hoe nu verder?

Het project heeft veel losgemaakt in de wijk. Bewoners zijn enthousiast en dat geldt ook voor veel partners die er professioneel bij betrokken zijn. Wat is er nodig om de positiviteit vast te houden en het project verder uit te werken? De afspraak is om de drie opgerichte werkgroepen de komende tijd met behulp van professionele begeleiding nog wat steviger in het zadel te helpen om gezamenlijk meer en meer toe te werken naar een goede en concrete uitwerking van de opgehaalde ideeën. Het inrichten van de fysieke leefomgeving in samenspraak met bewoners, gemeente, en het sociaal domein is een dynamisch proces, waarin alle betrokkenen mee moeten bewegen.

De gemeente heeft aangegeven de bewoners te willen ondersteunen in het nemen van meer eigen regie, en heeft toegezegd dat Lootuinen mag gaan experimenteren met een zogenaamde burgerbegroting. Die is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. Dat is een grote opbrengst van dit project! Met behulp van toegezegde transparantie en meer zeggenschap over financiële mogelijkheden zullen de inwoners zelf meer ruimte krijgen om te gaan prioriteren. Hiervoor krijgen zij begeleiding, en commitment vanuit de deelnemende organisaties, zoals o.a. Kracht van de Veenkoloniën.

De verandering begint bij het écht luisteren naar inwoners, en zoeken naar een samenwerking. Dit vergt inzet van zowel inwoners als organisaties. Je moet elkaar taal spreken, samenwerken en buiten je eigen grenzen durven treden. Dat is in Coevorden gebeurd, en daar zijn alle betrokken partijen trots op. Bewoners zijn gehoord, en het avontuur is begonnen om met vereende kracht de wensen tot aanpassingen in de leefomgeving te vertalen!

Deel dit artikel

Meer nieuws

Denkt u weleens na over uw eigen kracht en kwetsbaarheid?

Denkt u weleens na over uw eigen kracht en kwetsbaarheid?

Bekijk nu de publicatie 'Luister naar de Stem van Ouderen' met daarin de krachtige verhalen van acht ouderen!..

Verder lezen
Campagne ‘Zelfstandig thuis met vertrouwen’ van start

Campagne ‘Zelfstandig thuis met vertrouwen’ van start

Met de juiste (digitale) hulpmiddelen kunnen ouderen veilig en vertrouwd thuis blijven wonen. Er zijn talloze handige hulpmiddelen op de markt, die het leven aanzienlijk makkelijker kunnen maken. L..

Verder lezen
Nieuw advies Raad van Ouderen:

Nieuw advies Raad van Ouderen: "Maak van het openbaar vervoer een nutsvoorziening"

Op 8 februari heeft de Raad van Ouderen het advies ‘Ruimte voor Ouderen, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis’ aangeboden aan de Directeuren-Generaal van de ministeries van..

Verder lezen
Icon