Mirjam Valk neemt afscheid van het ZIF

Mirjam Valk neemt 1 september na 15 jaar afscheid van het ZIF en kijkt met veel plezier en trots terug op haar ZIF tijd. Vanaf dat moment zal zij haar talenten en ervaring inzetten om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Benieuwd hoe zij het ZIF typeert en wat haar vooral is bijgebleven? Lees dan snel verder!

Icon19-07-2023 Nieuws
Mirjam Valk neemt afscheid van het ZIF

Mirjam wil graag achterhalen wat mensen bezighoudt en beweegt. “Ik krijg energie van verbindingen leggen waar die nog niet zijn. Ik vertaal de opvattingen en ervaringen van burgers graag in een taal en een verhaal waar beleidsmakers en professionals de goede dingen mee kunnen doen.”

Mirjam over het ZIF
Het unieke en de kracht van het ZIF is dat we inzetten op een beweging die van onderaf komt. Gedeelde waarden en belangen van onze partners achterhalen we om vervolgens het perspectief van de gebruiker centraal te stellen. Gezond zijn, blijven of weer worden is een grote opgave, maar vergt eigenlijk maar beperkt gezondheidszorg. Waar tot nu toe vooral is geprobeerd de bekende risicofactoren aan te pakken heeft het ZIF van meet af aan onderkend dat álles gezondheid is. Ook toen ‘health in all policies’ nog geen ‘buzzword’ was, bracht het ZIF dit al in praktijk.”

Mirjam vindt het ZIF een voorloper die het goede voorbeeld geeft. Bijvoorbeeld door de verbinding te leggen tussen de zorg en het sociaal domein. “De komende jaren zullen nieuwe wegen moeten worden ingeslagen want zo kan het niet doorgaan. De uitdaging wordt om de behoeften van mensen te achterhalen en hen te ondersteunen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dit is een kernwaarde van het ZIF en die zetten we steeds in om de belangen van burgers of maatschappelijke partners te dienen.”

De stem van ouderen
Mirjam is sinds jaar en dag regiocoördinator van het Ouderennetwerk Groningen/Friesland en van Platform Pouwer (voorheen Nationaal Programma Ouderenzorg) geweest. Hierin is de stem ouderen gehoord en vertegenwoordigd via regionale netwerken. De wensen en behoeften van ouderen zelf zijn, zoals dat hoort, centraal komen te staan. Thema’s als eigen regie, zeggenschap en ‘voorbereiden op later’ zijn via regiotafels, die Mirjam mede organiseerde, veelvuldig aan bod gekomen. “Er is veel aandacht voor thema’s die ouderen belangrijk vinden, bijvoorbeeld financiële veiligheid, armoede, wonen in de laatste levensfase, publieke ruimte, digitalisering en laaggeletterdheid. Deze en andere thema’s bespraken we met ouderen, professionals en beleidsmakers. Dat leidde tot nieuwe inzichten en mooie vervolgacties, en soms direct tot nieuwe projecten.”

Mirjam Valk neemt afscheid van het ZIF foto 2

Mooie voorbeelden
Eén van die projecten is ‘Lootuinen in Beweging’ dat zich richtte op de fysieke én sociale omgeving van de wijk Lootuinen in Coevorden. “Als projectleider heb ik met Adema Architecten het Positieve Gezondheid model concreet gemaakt en ingezet om een betere leefomgeving te realiseren. Dit mondde uit in een mooi experiment met zeggenschap en een burgerbegroting om Lootuinen verder in beweging te krijgen. Dat was echt een heel mooi project en leverde veel waardering op van de inwoners!” Bekijk hier de publicatie!

Daarnaast heeft Mirjam het afgelopen jaar het project Vitaal Haren geleid. Met een ontwerpgerichte aanpak met en voor inwoners, is ook hier vastgesteld dat alleen als alle relevante partners betrokken en gecommitteerd zijn de noodzakelijke veranderingen gerealiseerd kunnen worden. “De juiste informatie, begrijpelijke en vindbaar, op het juiste moment, dat is essentieel om ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Om mee te blijven doen, om te ontmoeten, om de weg te vinden in zorg, of steun en nabijheid te vinden, moet je snappen en weten waar en hoe de juiste informatie te vinden is. Hoe dat goed te organiseren, ook digitaal, daarover tasten meerdere gemeenten en zorginstellingen nog in het duister.” Voor het project Vitaal Haren zijn inwoners uit Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren actief betrokken. ‘Verbinden en ontmoeten’ waren belangrijke uitgangspunten. De resultaten van het project hebben zijn terug te vinden in een mooie kleine publicatie! Bekijk hier de publicatie!

“Toch is er nog een hele weg te gaan. Wetenschappers en gemeenten hebben moeite om ouderen en burgers in het algemeen te betrekken en raadplegen als zij plannen maken. Ouderen worden nog steeds vaak pas in tweede instantie betrokken. Maar het is juist zo van belang dat burgers en dus ouderen bij aanvang al gelijkwaardig partner zijn aan de overlegtafels. Daar maakt het ZIF en Platform Pouwer zich hard voor, en dat zal ik zelf zeker blijven doen!”

Mirjam Valk neemt afscheid van het ZIF foto 3

Positieve energie

Mirjam heeft genoten van de positieve energie bij het ZIF. “Met een kleine club collega’s hebben wij veel gerealiseerd, maar het is natuurlijk nooit af. Complementaire kwaliteiten en ervaringen maken dat het ZIF mooie dingen voor elkaar krijgt. Ik ga het ZIF missen, maar blijf gelukkig dichtbij en blijf met ze samenwerken.”

In september start Mirjam als projectleider bij Zorgbelang Groningen. “Ik ga daar door met dezelfde missie en drive. Met het in kaart brengen en het vertegenwoordigen van ervaringen, ideeën en wensen van cliënten en burgers. Voor en samen met inwoners hun individuele en collectieve belangen behartigen op het gebied van preventie, welzijn en zorg, in gemeenten, bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Positieve Gezondheid is ook bij Zorgbelang hierbij de leidraad. Niet een aandoening, maar een betekenisvol leven staat centraal!”

Wilt u nog contact hebben met Mirjam na 1 september? Dat kan via 0617882179 of mirjam.valk@gmail.com!

Deel dit artikel

Meer nieuws

Denkt u weleens na over uw eigen kracht en kwetsbaarheid?

Denkt u weleens na over uw eigen kracht en kwetsbaarheid?

Bekijk nu de publicatie 'Luister naar de Stem van Ouderen' met daarin de krachtige verhalen van acht ouderen!..

Verder lezen
Campagne ‘Zelfstandig thuis met vertrouwen’ van start

Campagne ‘Zelfstandig thuis met vertrouwen’ van start

Met de juiste (digitale) hulpmiddelen kunnen ouderen veilig en vertrouwd thuis blijven wonen. Er zijn talloze handige hulpmiddelen op de markt, die het leven aanzienlijk makkelijker kunnen maken. L..

Verder lezen
Nieuw advies Raad van Ouderen:

Nieuw advies Raad van Ouderen: "Maak van het openbaar vervoer een nutsvoorziening"

Op 8 februari heeft de Raad van Ouderen het advies ‘Ruimte voor Ouderen, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis’ aangeboden aan de Directeuren-Generaal van de ministeries van..

Verder lezen
Icon