Een nieuwe voorzitter voor het Zorg Innovatie Forum

Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is een dynamisch netwerk met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het ZIF heeft een Raad van Commissarissen die per 1 juli een nieuwe voorzitter heeft. Lees in dit bericht meer over de nieuwe voorzitter!

Icon16-07-2023 Nieuws
Een nieuwe voorzitter voor het Zorg Innovatie Forum

Akke Groenewoud was tot op heden voorzitter van de RvC van het ZIF was en is per 1 juli opgevolgd door Gerard Akkerman. Akke is bestuurder bij Economic Board Groningen (EBG) en al sinds 2014 betrokken bij het ZIF. EBG stimuleert werkgelegenheid en voert in de provincie Groningen programma’s en projecten uit gericht op het mkb, economische structuurversterking, leefbaarheid en vitaliteit. Sinds januari 2020 was Akke Groenewoud voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ze kijkt met een warm gevoel terug op haar betrokkenheid. “Als je kijkt naar de tijdlijn van het ZIF in de afgelopen 15 jaar, dan zie je dat het ZIF altijd een koploper is. De kracht van het ZIF is het tijdig signaleren van trends en daarop inspelen met projecten en activiteiten. Als stakeholder wil je bij het ZIF betrokken zijn om voorop te lopen en innovatief te zijn. ”

Gerard Akkerman heeft het stokje van Akke Groenewoud overgenomen. Gerard is hoofd Communicatie bij het Medisch Centrum Leeuwarden, een topklinisch ziekenhuis in Friesland. Akkerman is sinds januari 2020 betrokken als lid van de RvC en neemt vanuit hier de rol van voorzitter over. “Ik kijk ernaar uit om als voorzitter aan de slag te gaan. Het is bijzonder dat een netwerk als het ZIF al 15 jaar bestaat, zonder subsidiering. Ik zie veel kansen en wil daar samen met de RvC en de ZIF medewerkers op inspelen.”

Akke geeft Gerard ook nog graag iets mee. “Blijf als kritische toezichthouder vanuit de RvC aansporen om in te spelen op de actualiteit en de juiste keuzes te maken. Er liggen grote kansen, bijvoorbeeld in de Provincie Groningen, en probeer daar bij betrokken te zijn en een agenderende functie te hebben!”

Een nieuwe voorzitter voor het Zorg Innovatie Forum foto 2

Het is een pittige klus om het voorzitterschap van Akke Groenewoud over te nemen, geeft Gerard Akkerman aan. “Er liggen nu meer uitdagingen dan 15 jaar geleden, maar ook veel kansen. Het ZIF beweegt mee en is een mooie organisatie die generaties en domeinen met elkaar verbindt, bijvoorbeeld jong en oud, doof en horend, zorg en veiligheid. Het ZIF brengt werelden samen en daar ontstaan kansen. Daar maak ik heel graag onderdeel van uit!”

Directeur-bestuurder Karin Kalverboer vult aan dat het ZIF met het vertrek van Akke een bevlogen en toegewijde voorzitter gaat missen, maar negen jaar is een mooie termijn. “Verandering in samenstelling van de RvC houdt je scherp. Ik kijk uit naar de samenwerking met Gerard en ben nieuwsgierig naar zijn inbreng.”

Deel dit artikel

Meer nieuws

ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

Van 20 t/m 22 september vond dit jaar het Springtij Forum plaats. Op het Springtij Forum werkten de bezoekers sectoroverstijgend aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. Lees hier meer over de ..

Verder lezen
‘Wij willen graag bijdragen aan een oplossing tegen dementie’

‘Wij willen graag bijdragen aan een oplossing tegen dementie’

21 september staat in het kader van Wereld Alzheimerdag. Het Zorg Innovatie Forum en Platform Pouwer zetten zich via het ABOARD-project in om Alzheimer te stoppen voor het start. Lees in dit interv..

Verder lezen
Met Femly is iedereen in beeld

Met Femly is iedereen in beeld

Femly biedt mensen met dementie en ouderen de kans om langer op een fijnere manier thuis te wonen. Hoe? Dat leest u in dit bericht!..

Verder lezen
Icon