Webinar van Platform Pouwer

De officieuze aftrap van Platform Pouwer vond op 18 september plaats in de vorm van een webinar. Digitaal kwamen ruim 80 ouderen en professionals bijeen om te praten over vitaal ouder worden.

Icon21-09-2020 Nieuws
Webinar van Platform Pouwer

 Karin Kalverboer, directeur Zorg Innovatie Forum, gaf het startschot voor deze webinar met achtergrondinformatie over Platform Pouwer en de recent uitgebrachte Landelijke Nota Gezondheidsbeleid, die centraal stond.

Anna de Wit (Ministerie van VWS) gaf aan dat de nota een blik op de toekomst schetst, waarin ouderen langer thuis wonen en vitaler zijn. Met drie ambities gericht op vitaal ouder worden, geeft het Ministerie aan dat ouderenbeleid zeker op de agenda staan.

Karin de Ruijscher (GGD Fryslân) vertelde dat de GGD zich al anderhalf jaar richt op ouderen, waarbij verschillende perspectieven aan bod komen. Positieve Gezondheid is hierbij belangrijk. Dat gaf ook Gerjan Navis, hoogleraar Nefrologie aan, die Positieve Gezondheid duidelijk terug zag komen in de Landelijke Nota. Wat haar betreft mag het beleid nog meer rekening houden met de waarde, wensen en verwachtingen van de mensen zelf. Hierdoor zal de implementatie beter verlopen. Ook de kracht van ouderen mag sterker naar voren komen.

Webinar van Platform Pouwer foto 2

 Die kracht bij ouderen is er zeker, dat zagen we ook toen daarna vier ouderen, betrokken bij Platform Pouwer, hun reactie op de nota gaven. Gerben Boskma, Ria van Loon, Gerard Nordkamp en John van Meurs vertelden over de invloed van eenzaamheid, digitalisering, gezonde leefstijl en zorg vanuit het oogpunt van ouderen.

Esther de Witte (Sport Drenthe) vertelde over het in beweging zetten van senioren om kracht, conditie en zelfredzaamheid te bevorderen. Natuurlijk bestaat dé senior niet, en daarom biedt Sport Drenthe verschillende activiteiten en programma’s aan. Ouderenadviseur Jan Hiemstra vertelde over de rol van de huisarts, als spil bij ouderen. ‘Ouderenzorg is teamwork’, zoals hij aangaf.

Webinar van Platform Pouwer foto 3

Ook wethouder William Dogger zet zich in de Gemeente Zwolle in voor het ouderenbeleid. Mentale en lichamelijke vitaliteit is enorm belangrijk en Positieve Gezondheid wordt hierbij als rode draad gezien. In Midden-Groningen wordt de huisartsenpraktijk ingezet om ouderen goed in beeld te houden. Wethouder Jan-Jacob Boersma gaf een mooi voorbeeld van een ouder echtpaar dat door ingrijpen van de huisarts meer glimlachmomenten in hun dag heeft gevonden.

Al deze sprekers uit verschillende domeinen zijn het over één ding eens, ouderen zijn krachtig en moeten meegenomen worden in het maken van beleid. Platform Pouwer probeert hieraan bij te dragen. Deze goedbezochte aftrap van Platform Pouwer zal een vervolg krijgen in de Regiotafels en Ouderendelegaties. Bent u benieuwd naar het hele verslag van het webinar, of wilt u meer weten over Platform Pouwer? Stuur ons dan een mail.

Deel dit artikel

Meer nieuws

'Als Woorden Tekort Schieten' is begonnen!

'Als Woorden Tekort Schieten' is begonnen!

In het project 'Als Woorden Tekort Schieten' nemen dove en slechthorende jongeren, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en jongeren uit het aardbevingsgebied actief deel aan cultuur. Le..

Verder lezen
Twee werelden verbonden tijdens de Inspiratiemiddag

Twee werelden verbonden tijdens de Inspiratiemiddag

Twee werelden verbinden en bruggen bouwen tussen zorg en welzijn en kunst en cultuur. Dat stond centraal tijdens de Inspiratiemiddag die het Zorg Innovatie Forum samen met KultuurLoket organiseerde..

Verder lezen
ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

Van 20 t/m 22 september vond dit jaar het Springtij Forum plaats. Op het Springtij Forum werkten de bezoekers sectoroverstijgend aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. Lees hier meer over de ..

Verder lezen
Icon