Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën

Het ZIF coördineerde negen jaar lang het programma Kans voor de Veenkoloniën waarin ingezet wordt op het verkleinen van gezondheidsachterstand. De sleutels, verhalen en opbrengsten werden gebundeld in een prachtige uitgave. Lees hier meer!

Icon24-04-2024 Nieuws
Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën

In 2015 startte het programma Kans voor de Veenkoloniën (KvdVK) na een amendement vanuit Den Haag. In de Veenkoloniën wonen ruim 450.000 inwoners, en wordt jaarlijks €115 miljoen meer uitgegeven aan zorg, dan in andere regio’s. Dit amendement leidde tot een negenjarige inzet met €10 miljoen aan financiering van het ministerie van VWS. Met daarbij de boodschap om vanuit een breed draagvlak te werken aan gezondheidsachterstanden. En dat hebben we gedaan! De opbrengsten van deze negen jaar kunt u lezen in het boek ‘Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën’, die u op de website van Kans voor de Veenkoloniën kunt downloaden.

In dit boek krijgt u een mooie terugblik op negen jaar Kans voor de Veenkoloniën, met ZIF als penvoerder. U leest hierin onder andere de verhalen van betrokken inwoners, ervaringsdeskundigen, wethouders, projectleiders en monitoring. De verschuiving ‘Van Kans naar Kracht’ staat centraal: meer zeggenschap en eigen regie voor inwoners, en luister naar de mensen om wie het gaat. Lees daarnaast meer over de monitoring van negen jaar Kans voor de Veenkoloniën door Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO). Annemieke Visser, één van de onderzoekers van TGO, schreef samen met René van der Most en anderen een wetenschappelijk artikel hierover. Dit artikel, genaamd ‘Anders denken over en werken aan gezondheid in de Veenkoloniën’ verscheen in oktober 2023 en kunt u hier lezen! Of bekijk de tijdlijn waarin we u meenemen vanaf de aanloop in 2015, door de drie fases van het project, naar de toekomst waarin Kracht van de Veenkoloniën en Goede Start doorgaan met hun activiteiten.


Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën foto 2

Bedankt voor negen jaar Kans voor de Veenkoloniën!
Het Zorg Innovatie Forum negen jaar lang is penvoerder geweest van Kans voor de Veenkoloniën. Wij kijken met trots terug op de rol die we hebben gespeeld als coördinator, procesbegeleider en ondersteuner van alle activiteiten die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. We zetten ons ook de komende tijd in om de leef- en systeemwereld met elkaar te verbinden, inwoners in stelling te brengen en gezondheidsverschillen te verkleinen. De trots, kracht en energie van iedereen die woont, werkt en leeft in de Veenkoloniën heeft veel bijgedragen aan de activiteiten en opbrengsten van het programma. Wij willen alle betrokken inwoners, organisaties, bestuurders, beleidsmakers en professionals daarvoor hartelijk bedanken!

Wilt u een fysiek exemplaar van het boek ontvangen? Mail ons dan via info@zorginnovatieforum.nl!

Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën foto 3
Deel dit artikel

Meer nieuws

"Innoveren doe je samen"

Lees in dit interview met Karin Kalverboer en René van der Most meer over luisteren naar en samenwerken met inwoners!..

Verder lezen
Samen verbonden met 'Ubuntu'

Samen verbonden met 'Ubuntu'

Verbondenheid is belangrijk! Maar hoe doe je dat in een veranderend speelveld met nieuwe samenwerkingsvormen tussen formele en informele zorg? Daar gingen deelnemers mee aan de slag op 21 juni. Lee..

Verder lezen
Samen met ervaringsdeskundigen de kloof dichten

Samen met ervaringsdeskundigen de kloof dichten

Wat is de impact van energiearmoede op de gezondheid? Dat onderzochten wij samen met Sterk uit Armoede. Lees in de zojuist verschenen publicatie meer!..

Verder lezen
Icon