Samen met ervaringsdeskundigen de kloof dichten

Wat is de impact van energiearmoede op de gezondheid? Dat onderzochten wij samen met Sterk uit Armoede. Lees in de zojuist verschenen publicatie meer!

Icon23-05-2024 Nieuws
Samen met ervaringsdeskundigen de kloof dichten

Armoede is een veelkoppig monster

De energiekosten zijn de afgelopen jaren enorm gestegen en dat leidt tot kansenongelijkheid op diverse gebieden. Maar wat heeft dat met gezondheid te maken? Armoede is een veelkoppig monster en heeft impact op heel veel levensgebieden waaronder je gezondheid. De energiecrisis heeft de zorgen van veel mensen die in armoede leven, vergoot. Want energiearmoede is niet alleen van invloed op de temperatuur in huis, maar heeft ook gevolgen voor heel veel andere zaken. Mensen worden ziek: door kou, vochtigheid in huis, voortdurende stress, sociaal isolement en zorgen over je dagelijks levensonderhoud. Energiearmoede leidt tot nog meer onvermogen om grip te krijgen op een betere levenssituatie in al zijn facetten. Mensen die in armoede leven zijn om allerlei redenen steeds minder in staat hun situatie te veranderen, terwijl vertrouwen en eigen regie zo belangrijk zijn.

Sterk uit Armoede en het Zorg Innovatie Forum voerden samen de verkenning ‘Grip op (energie)armoede’ uit. Energiearmoede is zoveel meer dan alleen de energie niet kunnen betalen. De  expertise en verhalen van ervaringsdeskundigen speelden hierin een grote rol. Zij zijn nodig om een brug te slaan, mensen te bereiken en samen met hen kloven te dichten tussen behoeften en het daarbij passende aanbod. Het gaat om maatwerk om weer grip te krijgen op de situatie. 

Lees in deze publicatie meer over de ervaring van mensen die (energie)armoede kennen, wat er volgens hen nodig is, en hoe beleid hierbij aansluit.

“Als alleenstaande moeder had ik door de energiearmoede altijd de angst om bij te moeten betalen. Die angst zorgde dagelijks voor stress. Ik kwam in een overlevingsmodus terecht en leefde bij de dag." - Annamaria Evers, ervaringsdeskundige generatiearmoede en sociale uitsluiting.

Bekijk hier de publicatieDeze publicatie is het eindproduct van het project Grip op (energie)armoede, dat het Zorg Innovatie Forum en Sterk uit Armoede samen hebben uitgevoerd. Dit project werd gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deel dit artikel

Meer nieuws

"Innoveren doe je samen"

Lees in dit interview met Karin Kalverboer en René van der Most meer over luisteren naar en samenwerken met inwoners!..

Verder lezen
Samen verbonden met 'Ubuntu'

Samen verbonden met 'Ubuntu'

Verbondenheid is belangrijk! Maar hoe doe je dat in een veranderend speelveld met nieuwe samenwerkingsvormen tussen formele en informele zorg? Daar gingen deelnemers mee aan de slag op 21 juni. Lee..

Verder lezen
Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën

Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën

Het ZIF coördineerde negen jaar lang het programma Kans voor de Veenkoloniën waarin ingezet wordt op het verkleinen van gezondheidsachterstand. De sleutels, verhalen en opbrengsten werden gebunde..

Verder lezen
Icon