Samen verbonden met 'Ubuntu'

Verbondenheid is belangrijk! Maar hoe doe je dat in een veranderend speelveld met nieuwe samenwerkingsvormen tussen formele en informele zorg? Daar gingen deelnemers mee aan de slag op 21 juni. Lees hier meer!

Icon24-06-2024 Nieuws
Samen verbonden met 'Ubuntu'

Ubuntu staat voor een diep besef van onderlinge verbondenheid van mensen met elkaar, en vindt haar oorsprong in Zuid-Afrika. Ubuntu kenmerkt zich als een filosofie die staat voor ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Ubuntu heeft een nauwe verbintenis met het ‘Noaberschap’ en de ‘Meanskip’ zoals we dat o.a. in het noorden kennen. In een steeds meer geïndividualiseerde samenleving wordt het steeds belangrijker om verbondenheid op te zoeken, en dat deed het ZIF tijdens de inspiratiesessie ‘Samen verbinden met Ubuntu’. 

Drie pijlers zijn belangrijk bij Ubuntu en die bespraken wij met de aanwezige inwoners, ervaringsdeskundigen en professionals.
• Verleden - Waar kom ik vandaan
• Heden - Waar leef ik voor?
• Toekomst - Wat geef ik door?

Samen verbonden met 'Ubuntu' foto 2

Een greep uit de dingen die de deelnemers graag doorgeven aan toekomstige generaties: hun collega’s, kinderen, kleinkinderen en andere mensen in hun omgeving.

 • Jongeren in hun kracht zetten
 • Je ervaringen inzetten voor het goede
 • Ga je passie achterna
 • Zorg voor een goede werk-privé balans
 • Geef ruimte aan andere mensen
 • Werk vanuit ziel en zakelijkheid
 • Wees jezelf, en heb liefde voor jezelf
 • Beter achteraf om vergiffenis vragen, dan vooraf om toestemming
 • Sta stil bij het wij-gevoel, we doen het samen!
 • Vergeving, verzoening en verbinding
 • Licht, lichtheid en liefde
 • Opkomen voor kwetsbaarheden
 • Leef in het hier en nu
 • Sta samen met de mensen om je heen
 • Laat de stem van anderen horen
 • Ga op een zoektocht naar betekenis en mogelijkheden, vanuit verbinding, maken en inspiratie.
 • Het wij-gevoel terugbrengen

De enorme energie, openheid en kwetsbaarheid die de deelnemers toonden, was inspirerend om te zien. Het is bijzonder om te zien wat er gedeeld wordt, en hoe deze drie vragen tot hele andere gesprekken leiden. Het bracht veel teweeg, en er sprak een bepaalde mate van medemenselijkheid uit. 

Samen verbonden met 'Ubuntu' foto 3

Deze sessie sloot enorm gaat aan met de materie waar het ZIF zich mee bezig houdt: de omkering naar ‘wij’, en het samen doen. Begeleider van de sessie Mathilde Stam sloot af met mooie woorden. “Begin in je eigen omgeving, wees de leider en breng mensen bij elkaar. Geef terug wat je gekregen hebt. In Zuid-Afrika noemen ze dat ‘deelgeven’ oftewel deelnemen en geven.”

Deze prachtige term nemen we mee naar een vervolgsessie waarin we het gaan hebben over het verbinden van formele en informele zorg aan de hand van ‘Ubuntu’. In de vervolgsessie pakken we de draad weer op en gaan aan de slag via een zogenaamd ‘kampvuurgesprek’.

Deel dit artikel

Meer nieuws

"Innoveren doe je samen"

Lees in dit interview met Karin Kalverboer en René van der Most meer over luisteren naar en samenwerken met inwoners!..

Verder lezen
Samen met ervaringsdeskundigen de kloof dichten

Samen met ervaringsdeskundigen de kloof dichten

Wat is de impact van energiearmoede op de gezondheid? Dat onderzochten wij samen met Sterk uit Armoede. Lees in de zojuist verschenen publicatie meer!..

Verder lezen
Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën

Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën

Het ZIF coördineerde negen jaar lang het programma Kans voor de Veenkoloniën waarin ingezet wordt op het verkleinen van gezondheidsachterstand. De sleutels, verhalen en opbrengsten werden gebunde..

Verder lezen
Icon