Welkom bij het Zorg Innovatie Forum

Het Zorg Innovatie Forum is een initiatief van eenenveertig zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen en burgerinitiatieven. We maken ons sterk voor structurele vernieuwingen op het gebied van gezondheid. Onze focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, op effectieve ouderenzorg en op jeugdgezondheid.

100 worden ... en ervan genieten

Tentoonstelling over ouder worden in de Der Aa-Kerk. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en zal nog tot en met 19 juni te bezoeken zijn in de Der Aa-kerk (10.00-17.00).