Stem van Ouderenimage

Stem van Ouderen

Acht regionale ouderennetwerken bundelen hun krachten om de stem van ouderen te laten horen.

In de Stem van Ouderen bundelen acht regionale ouderennetwerken in heel Nederland hun krachten om inclusieve ouderenparticipatie te bevorderen en het vertegenwoordigen van de stem van ouderen. Deze bijzondere samenwerking zorgt ervoor dat ouderen vanuit het hele land gezien en gehoord worden.  Het Zorg Innovatie Forum is de landelijke coördinator van de Stem van Ouderen. 

De regionale netwerken werken nauw samen met de Raad van Ouderen, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de minister van VWS. Vanuit elke provincie neemt één oudere zitting in de RvO. Deze ouderen worden gevoed vanuit hun achterban in één van de acht regio's. Daarnaast zijn veel van de ouderen die betrokken zijn bij de Stem van Ouderen actief in bijvoorbeeld Adviesraden Sociaal Domein, WMO-raden en bij seniorenbonden in hun eigen gemeente of omgeving.

Directeur-bestuurder Karin Kalverboer is erg blij met de samenwerking. "Samen met de acht regio's, waarvan Platform Pouwer twee regio's coördineert, willen wij de komende jaren echt luisteren naar de veelkleurige stem van ouderen, de wederzijdse kennisuitwisseling versterken en de regionale samenwerking uitbreiden."

Stem van Ouderen foto 2

De regio's

De acht aangesloten regio's vormen een landelijk dekkend netwerk. Elke regio heeft een coördinator en delegatie gevuld met actieve ouderen. Meer weten over de regio's? Klik dan hieronder op een regio om naar de website te gaan!

  1. Ouderennetwerk Platform Pouwer Groningen en Friesland
  2. Ouderennetwerk Platform Pouwer Drenthe en Overijssel 
  3. Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en Stichting Regionale Ouderen Delegatie BeterOud Amsterdam en Almere
  4. Ouderennetwerk Zuid-Holland Noord 
  5. NUZO (Utrecht)
  6. Genero Zuid-West Nederland
  7. Ouderennetwerk Netwerk 100
  8.  Ouderennetwerk Limburg

Wilt u ook bijdragen aan de zichtbaarheid van ouderen? Houd dan onze nieuwsbrief, website en www.platformpouwer.nl in de gaten! Wilt u graag samenwerken om iets te betekenen voor ouderen in Noord-Nederland? Neem dan contact op via pouwer@zorginnovatieforum.nl!

Andere activiteiten

Icon