Slimme zorg en innovatie in Noord-Nederland

Noord-Nederland is een regio waarin veel samengewerkt wordt op allerlei gebieden. Een regio gekenmerkt door ruimte, natuur en een mindere hectiek in vergelijking met het westen van het land. Wel staan we in de regio voor uitdagingen op het gebied van krimp, vergrijzing, gezondheid, wegtrekkende voorzieningen en schaarste op de arbeidsmarkt. Slimme zorg en innovaties zijn hulpmiddelen om te voorzien in toenemende zorgbehoeften en om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Hoe kun je dat bereiken?

Icon18-02-2021 Nieuws
Slimme zorg en innovatie in Noord-Nederland

Dat staat centraal tijdens de Slimme Zorg Estafette – Regio Noord. Een week waarin Noord-Nederland kan laten zien waar het voor staat, en wat er al gebeurt op het gebied van slimme zorg en innovatie. Maandag werd het startschot gegeven voor deze week vol online bijeenkomsten. Kim Coppes en René van der Most gingen samen met sprekers in op onder andere implementatie van zorgtechnologie en wat er de komende tijd nodig is.

“We moeten investeren in het versnipperde aanbod van technologie, en niet het wiel opnieuw uitvinden. Leer van elkaar en informeer elkaar,” aldus René van der Most, projectleider jeugd en preventie van het Zorg Innovatie Forum. Het gaat volgens hem niet alleen over slimme zorg, maar ook over slim opleiden.

Tijdens de startbijeenkomst werd beschreven wat er in iedere provincie al gebeurd aan slimme zorg en innovatie. Friesland werd omschreven als een mooie proeftuin waar al veel zaken rondom zorg gezamenlijk worden opgepakt. In Groningen heeft de aardbevingsproblematiek ook grote invloed op de inwoners, en dient daar rekening mee gehouden te worden. Drenthe bestaat uit twee delen, waarbij de traditionele Veenkoloniën een andere problematiek heeft dan de rest van Drenthe. Hierbij is al grote aandacht voor veel verschillende thema’s.

“We beginnen niet vandaag, en eindigen niet vandaag, maar hopen geïnspireerd te raken en mooie verbindingen te kunnen leggen.”

Wat vinden de bezoekers?

Tijdens de bijeenkomsten werden de deelnemers gevraagd naar hun mening. 88% van de aanwezigen gaven aan bereid te zijn om online foto’s te sturen of te videobellen met een verpleegkundige. Ook vertelden mensen welke slimme toepassingen zij zoal gebruiken, namelijk: thuisarts.nl, sportapps en activity trackers, portalen van zorgverleners en bloedglucose meters.

Lees in het verslag van de startbijeenkomst op maandag 15 februari meer over de visie van Steven Hofenk (De Friesland Zorgverzekeraar), Margreet Schurer (Hanzehogeschool Groningen) en Gert-Jan Bouma (Provincie Fryslân).

Eén van de laatste activiteiten tijdens de Slimme Zorg Estafette Regio Noord is het Webinar Wonen van Platform Pouwer. Kijk voor meer informatie op de website van Platform Pouwer!Deel dit artikel

Meer nieuws

Financiering van Zorgtechnologie

Financiering van Zorgtechnologie

Tijdens de week van de Slimme Zorg Estafette organiseerde de Kenniswerkplaats E-health implementatie op 16 februari een webinar over Financiering van Zorgtechnologie. ..

Verder lezen
Biblionet Groningen treedt toe tot het ZIF netwerk

Biblionet Groningen treedt toe tot het ZIF netwerk

Het Zorg Innovatie Forum kijkt uit naar een fijne samenwerking met nieuwe partner Biblionet Groningen. Sinds 1 januari zijn zij toegetreden tot het ZIF-netwerk. ..

Verder lezen
Het ZIF spreekt met het UMCG

Het ZIF spreekt met het UMCG

Voor UMCG Impact, een speciale website voor onderzoekers van het UMCG sprak Larissa van der Wal van het UMCG met één van de ZIF-medewerkers over wat het ZIF is, en waar het ZIF als or..

Verder lezen
Icon