Nieuwsflits - Wat is er nodig voor inclusie?

Op 24 september is het Wereld Dovendag. Op deze dag is er extra aandacht voor doven en slechthorenden. Om extra aandacht te besteden aan deze belangrijke dag heeft de Werkgroep Doveninclusie een nieuwsflits gemaakt, gevuld met nieuws en tips. Lees die hier!

Icon23-09-2022 Nieuws
Nieuwsflits - Wat is er nodig voor inclusie?

De Werkgroep Doveninclusie vindt het belangrijk dat er meer begrip en bewustwording is voor doven, slechthorenden, mensen met een evenwichtsaandoening en andere beperkingen. Het Zorg Innovatie Forum, GGMD, Kentalis, Lentis en ervaringsdeskundigen zetten zich in voor meer inclusie. Wat is er nodig voor meer inclusie zodat iedereen kan meedoen?

In deze nieuwsflits komen een aantal dingen aan bod. Bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundigen. Het betrekken van mensen met een beperking kan beleid goed vormgeven. Daarom roept de werkgroep op om ervaringsdeskundigen in te zetten, en ze mee te laten praten!

Voorkomen van gehoorschade
Jaarlijks komen er in Nederland duizenden jongeren bij met ernstige gehoorproblemen. Te lange blootstelling aan harde muziek is in veel gevallen de boosdoener. Daar wil de overheid gelukkig iets aan gaan doen. Het ministerie van VWS wil strengere regels invoeren voor het maximale geluidsniveau en de gehoorscreening op basisscholen uitbreiden. Een goede zaak, wat de werkgroep betreft. Wat vindt u hiervan?

Eén vindplek
Voor het bevorderen van toegankelijkheid zou één centraal punt waar mensen met vragen en problemen terecht kunnen een uitkomst zijn. Een interactieve voorziening waar altijd actuele informatie en service kan worden gegeven. Momenteel is het aanbod heel versnipperd en per gemeente verschillend. Hierdoor is de kans op het mislopen van bepaalde hulp en ondersteuning groot. 

Passende woonvoorzieningen
Net als voor veel andere mensen is het momenteel lastig voor mensen met een beperking om een passende woning te vinden. Het gaat hierbij lang niet altijd om een goede plek, maar om een huis met de juiste voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan aangepast wek- en waarschuwingssystemen zoals een flitsbel, rookmelder of intercom. De informatieverstrekking over deze voorzieningen gaat niet altijd soepel. Daarnaast zou ook hierbij de inzet van ervaringsdeskundigheid een rol kunnen spelen. Wie kent immers beter de behoeften dan de mensen zelf?

Tijdens het Gebarenfestival in Vleuten wordt gevierd dat de Nederlandse Gebarentaal één jaar erkend is als taal. Op de website van Dovenschap kunt u meer lezen over het programma. 

Wilt u meer weten over de werkgroep, in contact komen met één van de leden of zelf een keertje deelnemen aan één van de bijeenkomsten van de werkgroep? Neem dan contact op door te mailen naar info@zorginnovatieforum.nl of bel naar 050 800 3245

Deel dit artikel

Meer nieuws

Innoveren kan je leren!

Innoveren kan je leren!

Innovatie is hard nodig! In 15 jaar ZIF hebben we veel kennis opgedaan over innovatiestrategie in de zorg en het sociaal domein. Tijdens ons symposium op 4 november 2022 delen we graag deze inzicht..

Verder lezen
Lootuinen in Beweging

Lootuinen in Beweging

Lootuinen in Beweging In het project ‘Wat beweegt ouderen?’ in Lootuinen, een wijk van Coevorden, staan de wensen en behoeften van inwoners van deze wijk centraal. Het project is gestar..

Verder lezen
Baanbrekend Perspectief ontvangt bijdrage uit Verbindingsfonds Provincie Groningen

Baanbrekend Perspectief ontvangt bijdrage uit Verbindingsfonds Provincie Groningen

De provincie Groningen vindt het belangrijk dat organisaties verbindingen aangaan om nieuwe oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkele..

Verder lezen
Icon