Inspiratiesessie Kans voor de Veenkoloniën - Het beste van twee werelden

Tijdens deze inspiratiesessie vanuit het programma Kans voor de Veenkoloniën en het inwonersinitiatief Kracht van de Veenkoloniën gaan we graag met u in gesprek over hoe leef- en systeemwereld elkaar kunnen versterken. Klik hier om meer te lezen over de sessie, en om u aan te melden!

Icon30-01-2023 Nieuws
Inspiratiesessie Kans voor de Veenkoloniën - Het beste van twee werelden

Hoe kunnen inwoners en professionals elkaar versterken, en waar zitten deze twee werelden elkaar in de weg? We staan stil bij barrières en zoeken met elkaar naar nieuwe oplossingen. Niesco Dubbelboer, adviseur Kracht van de Veenkoloniën en mede-oprichter en coördinator van Meer Democratie, neemt ons mee in het begrip ‘nieuwe democratie’. Annamaria Evers vertelt haar verhaal over grip krijgen op armoede en vanuit haar persoonlijke ervaring met opgroeien in armoede. Anne Hilderink , grondlegger van de coöperatie Klooster & Buren en Beeldend kunstenaar, is vanuit Nederland Zorgt voor Elkaar bezig met een actiebegeleidend onderzoek over het belang en impact van inwonersparticipatie voor het leefbaar en vitaal houden van woonomgeving en inwoners.

Naast deze interessante plenaire bijdragen is er tijdens de workshopronde ruimte voor interactie en kennisdeling.

Voor Kans voor de Veenkoloniën schreef Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG (TGO) een wetenschappelijk artikel over de verbinding tussen de leef- en systeemwereld. Annemieke Visser, senior-onderzoek bij de RUG en het UMCG neemt ons mee in de bevindingen van dit artikel, samen met een aantal studenten van de master Design Driven Innovation. De rest van de workshops zullen wij laten onthullen!

Wij nodigen u van harte uit om op 20 februari mee te doen, denken en praten! Bent u erbij? Klik dan hier om u aan te melden!

Deel dit artikel

Meer nieuws

'Als Woorden Tekort Schieten' is begonnen!

'Als Woorden Tekort Schieten' is begonnen!

In het project 'Als Woorden Tekort Schieten' nemen dove en slechthorende jongeren, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en jongeren uit het aardbevingsgebied actief deel aan cultuur. Le..

Verder lezen
Twee werelden verbonden tijdens de Inspiratiemiddag

Twee werelden verbonden tijdens de Inspiratiemiddag

Twee werelden verbinden en bruggen bouwen tussen zorg en welzijn en kunst en cultuur. Dat stond centraal tijdens de Inspiratiemiddag die het Zorg Innovatie Forum samen met KultuurLoket organiseerde..

Verder lezen
ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

ZIF, Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

Van 20 t/m 22 september vond dit jaar het Springtij Forum plaats. Op het Springtij Forum werkten de bezoekers sectoroverstijgend aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. Lees hier meer over de ..

Verder lezen
Icon