Kans voor de Veenkoloniënimage

Kans voor de Veenkoloniën

Een negenjarig programma dat zich richtte op het verbeteren van de gezondheidssituatie in de Veenkoloniën.

De Veenkoloniën is een prachtig gebied dat loopt van Zuid-Oost Groningen tot Oost-Drenthe. Plaatsen als Stadskanaal, Veendam, Exloo, Gasselternijveen en Emmen zijn te vinden in de Veenkoloniën. Het programma Kans voor de Veenkoloniën had gedurende de looptijd van negen jaar als doel om de gezondheidssituatie in de regio te verbeteren.

Het programma Kans voor de Veenkoloniën had de bijzondere mogelijkheid om in negen jaar tijd de leefsituatie en de ervaren (positieve) gezondheid te verbeteren van iedereen die woont, werkt en leeft in de regio. Dit gebeurde samen, vanuit de kracht van de bewoners, betrokken gemeenten, ondernemers en organisaties in de Veenkoloniën. Op 28 maart 2024 werd het programma feestelijk afgesloten, met alle betrokken partijen. 

In een prachtige publicatie blikken we terug op negen jaar Kans voor de Veenkoloniën U kunt hierin meer lezen over de activiteiten, inzichten en opbrengsten van het programma. Aan het woord zijn bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige, actieve inwoners, de voorzitter van het Dagelijks Bestuur en programmaleider René van der Most (ZIF). Bekijk hier de publicatie 'Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën!'

Kans voor de Veenkoloniën foto 2

In Nederland zijn de sociaal-economische gezondheidsverschillen aanzienlijk en deze nemen helaas nog niet af. Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen overlijden 7 á 8 jaar eerder en leven 15 jaar minder in goede gezondheid. De inzet van dit programma is om de gezondheid van de Veenkolonialen te vergroten. Tevens is de betrokkenheid van inwoners erg belangrijk. Samen staan we immers sterker dan alleen. Er werd binnen het programma gewerkt aan belangrijke thema’s als armoede, laaggeletterdheid en geboortezorg.

Het ZIF was penvoerder en verantwoordelijk voor de programmacoördinatie van Kans voor de Veenkoloniën, dat in 2015 gestart is en tot maart 2024 liep. Samen met o.a. bewoners en gemeenten is er in de laatste fase, fase 3 gekeken hoe de activiteiten van Kans voor de Veenkoloniën ingebed konden worden in het (bestaande) beleid. Zo gaven we de tijdelijke impuls vanuit Kans voor de Veenkoloniën een blijvend effect. De bewonersbeweging gestart vanuit Kans voor de Veenkoloniën is geborgd en gaat door. Lees op www.krachtvandeveenkoloniën.nl alles over deze beweging. Ook het programma Goede Start heeft doorgang gevonden. Het project gericht op geboortezorg. de eerste duizend dagen en jonge Veenkolonialen wordt opgenomen in het landelijke programma Kansrijke Start. De projectleiders van Goede Start blijven nog steeds betrokken. 

Kans voor de Veenkoloniën foto 3

Alle informatie over het programma, welke activiteiten er werden uitgevoerd binnen KvdVK, en  de publicaties en documenten vindt u op www.kvdvk.nl!

Andere activiteiten

Icon