Verkenning Baanbrekend Perspectiefimage

Verkenning Baanbrekend Perspectief

De krachten van oudere werknemers benutten door te achterhalen hoe zij maatschappelijk betrokken kunnen blijven, ook na hun pensioen.

In het veranderende arbeidslandschap is er steeds meer aandacht voor specifieke doelgroepen. Deze verkenning van Baanbrekend Perspectief richt zich op oudere werknemers die een paar jaar tot een paar maanden voor hun pensioen zitten. Het Zorg Innovatie Forum werkt hiervoor samen met onder andere het FNV, UMCG, Lentis, en AWVN.

Oudere werknemers die nog een aantal jaren ‘moeten’ werken tot aan hun pensioen, hebben in zowel hun werk als hun sociaal leven en woonomgeving niet altijd genoeg uitdaging, perspectief of financiële ruimte. Het Zorg Innovatie Forum organiseerde diverse vertelsessies waarin deze werknemers aan het woord waren, en hun wensen en behoeften in kaart werden gebracht. De vraag ‘Hoe lang moet je nog?’ vs. ‘Hoe lang mag je nog?’ stond hierin centraal. De oudere werknemers zijn met al hun kennis en kunde enorm belangrijk voor de samenleving en hun collega’s. En ook na hun pensioen zijn zij nog steeds van waarde voor de maatschappij.

Verkenning Baanbrekend Perspectief foto 2

Samen met de andere organisaties wordt met Baanbrekend Perspectief ook gekeken naar trends op de arbeidsmarkt, worden er expertsessies georganiseerd en worden verhalen van ervaringsdeskundigen opgetekend. Ook zijn loopbaanadviseurs betrokken om te achterhalen waar oudere werknemers met name tegen aan lopen. Al deze input wordt ingezet om de krachten en talenten van de oudere werknemers zolang mogelijk in zowel een professionele als maatschappelijke setting te kunnen inzetten. In de komende periode wordt er met de samenwerkingspartners gekeken hoe er een vervolg gegeven kan worden aan de inzet voor deze doelgroep.

Voor het project Baanbrekend Perspectief is veel gesproken met de doelgroep. In onderstaande video is te zien hoe zo'n vertelsessie verloopt. Oudere werknemers doen begeleidt door een journaliste hun verhaal.


In deze video is Ina von Pickartz van FNV, één van de trekkers van dit project, aan het woord over Baanbrekend Perspectief, tijdens een bijeenkomst van Groningen Aantrekkelijk.


Ook heeft zij bij de Borstlap bijeenkomst in september 2020 vertelt over het project, en wat ermee beoogd wordt. Die video zie je hieronder. 

Andere activiteiten

Icon