E-healthimage

E-health

Diverse initiatieven rond digitale zorg en zorgtechnologie.

E-health is één van de thema’s waarop het Zorg Innovatie Forum al langere tijd actief is. Met de E-health Kenniswerkplaatsen en het project E-health Adaptatie worden verbindingen gemaakt tussen eindgebruikers, ontwikkelaars, en zorgprofessionals.

E-health Kenniswerkplaats

Samen met het UMCG en de Universiteit Twente is het Zorg Innovatie Forum al een aantal jaren een netwerk aan het bouwen rondom e-health implementatie. Dit netwerk, bestaande uit partijen uit de zorg, onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven, heeft als doel de opschaling van e-health technologie in Noord- en Oost-Nederland te bevorderen. Het ZIF betrekt ook haar stakeholders die raakvlakken hebben met het thema bij dit netwerk. De kenniswerkplaatsen, die ongeveer drie keer per jaar plaatsvinden, dienen als plek om kennis en ervaringen te delen, en vragen en kennis met elkaar te matchen. De website www.werkplaatsimplementatie.com  is de afgelopen tijd gevuld met e-health initiatieven, en staat vol met goede voorbeelden en tips voor makers en ontwikkelaars. Tevens kan men via deze website contact leggen met een netwerk van geïnteresseerden die zich bezighouden met e-health toepassingen en implementatie. 

E-health foto 2

E-health Adaptatie
Het aantal ouderen neemt snel toe en 94% van hen blijft thuis wonen. Deze toenemende vergrijzing doet een groot beroep op de zorg en zorgkosten. Het wordt steeds belangrijker voor ouderen om digitaal vaardig te zijn. Via E-health Adaptie verkende het ZIF in hoeverre ouderen al digitaal vaardig zijn, en concreet werd een antwoord gezocht op de vraag hoe de ‘niet-digitale ouderen’ gevonden en bereikt kunnen worden. Onder digitale vaardigheden valt het basisgebruik van de smartphone, tablet, en computer voor bijv. het aanvragen van huursubsidie, online spelletjes doen, videobellen en internetbankieren. Maar ook het gebruik van e-health (apps) – zoals online afspraken maken met zorgverleners, een herhaalrecept aanvragen, en werken met een diabetes app.

In december 2020 verscheen de publicatie 'Ouderen aan de Knoppen' die is voortgekomen uit dit project. Hierin is te lezen over digitalisering van ouderen in een tijdperk waarin digitale vaardigheden enorm belangrijk zijn. Daarnaast zijn twee onderzoeken van studenten van de Hanzehogeschool Groningen hierin opgenomen. Hoe zorg je ervoor dat ook ouderen mee komen, en hoe speel je zo goed mogelijk in op hun behoeften? Lees de publicatie hier.

E-health foto 3

Andere activiteiten

Icon