E-healthimage

E-health

Diverse initiatieven rond digitale zorg en zorgtechnologie.

 • Projectnaam
  E-health
 • Partners
  ICT-organisaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen
 • Looptijd
  2017 - heden
 • Locatie
  Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel
 • Website

E-health is één van de thema’s waarop het Zorg Innovatie Forum al langere tijd actief is. Met de E-health Kenniswerkplaatsen en het project E-health Adaptatie worden verbindingen gemaakt tussen eindgebruikers, ontwikkelaars, en zorgprofessionals.

E-health Kenniswerkplaats

Samen met het UMCG en de Universiteit Twente is het Zorg Innovatie Forum al een aantal jaren een netwerk aan het bouwen rondom e-health implementatie. Dit netwerk, bestaande uit partijen uit de zorg, onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven, heeft als doel de opschaling van e-health technologie in Noord- en Oost-Nederland te bevorderen. Het ZIF betrekt ook haar stakeholders die raakvlakken hebben met het thema bij dit netwerk. De kenniswerkplaatsen, die ongeveer drie keer per jaar plaatsvinden, dienen als plek om kennis en ervaringen te delen, en vragen en kennis met elkaar te matchen. De website wordt momenteel gevuld met e-health initiatieven, en zal later dit jaar gelanceerd worden.

 E-health foto 2

E-health Adaptatie
Het aantal ouderen neemt snel toe en 94% van hen blijft thuis wonen. Deze toenemende vergrijzing doet een groot beroep op de zorg en zorgkosten. Het wordt steeds belangrijker voor ouderen om digitaal vaardig te zijn. Via E-health Adaptie verkent het ZIF in hoeverre ouderen al digitaal vaardig zijn, en concreet wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe de ‘niet-digitale ouderen’ gevonden en bereikt kunnen worden. Wat hebben deze mensen nodig om toch gebruik te gaan maken van digitale middelen? Vier studenten van de Hanzehogeschool Groningen voeren onder begeleiding van het ZIF een onderzoek uit naar dit onderwerp.

Onder digitale vaardigheden valt het basisgebruik van de smartphone, tablet, en computer voor bijv. het aanvragen van huursubsidie, online spelletjes doen, videobellen en internetbankieren. Maar ook het gebruik van e-health (apps) – zoals online afspraken maken met zorgverleners, een herhaalrecept aanvragen, en werken met een diabetes app.

 E-health foto 3

Meer projecten van het ZIF

Icon